Zníženie CO2 v atmosfére

Zvýšená prítomnosť skleníkových plynov, a to najmä oxidu uhličitého a metánu, v atmosfére, je dôvodom rastúcej priemernej teploty na Zemi. V záujme zastavenia tohto rastu, je potrebné redukovať množstvo týchto plynov v atmosfére.

Medzi hlavné spôsoby obmedzenia emisií skleníkových plynov patrí:

V oblasti dopravy

› obmedziť jazdy autom a využívanie alternatívnych spôsobov prepravy ako je pešia doprava a cyklodoprava
› používať na vozidlách na alternatívny pohon
› minimalizovať používanie leteckej dopravy  a to najmä v prípade dovoleniek

V oblasti bývania, spotreby a stravovania

› používať energeticky efektívne a šetrné domáce spotrebiče
› minimalizovať tepelné úniky v zimných mesiacoch  
› na chladenie v letných mesiacoch používať prírodné spôsoby (zelené strechy, steny a vysádzanie zelene)
› používať alternatívne zdroje energie (biomasu, solárne panely, tepelné čerpadlá)
› maximalizovať šetrenie vodou (recyklácia, používanie dažďovej vody)

V oblasti spotreby a stravovania

› obmedziť nakupovanie vecí na jedno použitie
› preferovať nákup vecí z druhej ruky (oblečenie, nábytok, elektroniku)
› obmedzi nakupovanie exotických potravín a preferovať nákup tých lokálnych

Zdroje a viac informácií

Viete niečo, čo by mohlo druhým pomôcť? Máte aktuálnejšie alebo presnejšie poznatky o téme?  Nárhy na zlepšenie, informácie, dokumenty, fotky alebo videá môžete zdielať prostredníctvom kontaktného formulára.

Video

Konkrétní fakta o zachytávání a ukládání CO2
Zaostřeno na CCS: Jak funguje zachytávání, doprava a ukládání CO2
What YOU Can Do About Climate Change
How capturing CO2 from air can combat climate change

Chcete vedieť viac?