Zníženie poškodenia vegetácie suchom

Zníženie poškodenia vegetácie suchom

Zníženie poškodenia vegetácie suchom

V mestských oblastiach narastá porast sucho. Väčšina druhov trávy nie je schopná vydržať dlhé obdobia sucha. Dlhé obdobia sucha môžu vážne alebo nenapraviteľne poškodiť stromy a kríky. S cieľom obmedziť tieto účinky na mestskú zeleň je potrebné zavlažovanie. To prichádza na úkor už nedostatočnej dodávky sladkej vody v období sucha. Roztrúsená výsadba stromov vo verejných zelených zónach poskytuje tieň pre nižšie rastliny, ktoré zabraňujú nadmernému odparovaniu a chladnejším miestam pre obyvateľov miest. Stromy samotné majú hlbšie korene a sú schopné zabezpečiť vlastné zásobovanie vodou. Niektoré druhy stromov sú schopné lepšie odolávať suchu ako iné.

Zdielať článok

VIETE VIAC?

Viete niečo, čo by mohlo druhým pomôcť? Máte aktuálnejšie alebo presnejšie poznatky?  Informácie, dokumenty, fotky alebo videá môžete zdielať prostredníctvom kontaktného formulára.   

Video

Správy

Správy

Trnava: Agrolesníctvo je budúcnosť

Trnava je prakticky nechránená stromami a zeleňou pred negatívnymi prejavmi počasia ako sú napríklad extrémne víchrice, búrky, suchá či horúčavy. Dôvodom je najmä spôsob využívania…
Správy

Spolu pre zeleň v Starom Meste

Mestská časť Staré Mesto v Bratislave prináša projekt Zelená pre zeleň s cieľom ozdraviť a skvalitniť životné prostredie zeleňou na verejných priestranstvách. Projekt pozostáva z…

Dokumenty

Dohoda v rámci Rámcovej zmluvy OSN o zmene klímy

Parížska dohoda o zmene klímy

Čistá planéta pre všetkých

Strategická vízia EÚ pre klimaticky neutrálne hospodárstvo

Energia 2020

Stratégia EÚ pre udržateľnú a bezpečnú energetiku

Stratégia adaptácie Slovenskej Republiky na zmenu klímy

Ministerstvo životného prostredia SR

Rámec politík v oblasti klímy a energetiky do 2030

Stratégia EÚ

Užitočné stránky

Global Climate Change

Stránky NASA venované klimatickej zmene

Panel IPCC

Medzivládny panel o zmene klímy

United Nations Climate Change

Stránky OSN venované klimatickej zmene

United Nations Enviroment Programme

Stránky OSN venované životnému prostrediu

EÚ Climate Action

Stránky komisie EÚ venovené klimatickej zmene

Climate Action Europe Network

Európska koálícia neziskového sektora pre oblasť klimatickej zmeny a energetiky