Zníženie plochy nepriepustných povrchov a zlepšenie vsakovania povrchov

Zníženie plochy nepriepustných povrchov a zlepšenie vsakovania povrchov

Zníženie plochy nepriepustných povrchov a zlepšenie vsakovania povrchov

Menej dlažby v záhrade aj v mestských oblastiach má mnoho výhod: dažďová voda je absorbovaná do zeme a dopĺňa podzemnú vodu. Spevnené povrchy sa v lete otepľujú oveľa viac ako priestor pokrytý zeleňou. Odstránenie dlažby vytvára väčší priestor pre výsadbu a rastliny udržujú chladnejší priestor v horúcich letných dňoch. Odstránenie dlažby ponúka zvieratám, rastlinám a pôdnemu životu viac priestoru pre život a riadne fungovanie celého ekosystému.

Domorodé trvalky vhodné pre konkrétny typ pôdy potrebujú menej vody. Stromy a rastliny chránia pôdu pred vysychaním a ponúkajú potravu pre vtáky, motýle, včely a hmyz pre lepšiu biodiverzitu. V mestských oblastiach je mnoho povrchov zbytočne spevnenovaných často s argumentom nižších nákladov na údržbu. Okrem nepriamych enviromentálnych nákladov, sa spevnené plochy musia často zametať a často sa používajú aj toxické pesticídy na boj proti burinám. Ekonomické náklady na údržbu prirodzene rastúcej zelene sú minimálne rovnaké, ak je plocha zelene nastavená tak, že sa nemusí kosiť alebo sa kosí iba raz ročne.

Povrchy bez pokrytia zelene rýchlo vysychajú a majú malú kapacitu chladenia. Schopnosť absorbovať vodu tiež klesá, ak je pôda suchá. Viac vody uniká z vysušených povrchov pri silných dažďoch než z vlhkých povrchov pokrytých zeleňou. Vegetácia navyše priamo zlepšuje schopnosť infiltrácie vody. Vyššie rastliny, ako napríklad kríky, zvyšujú absorpčnú kapacitu zeme ešte niekoľko krát viac, pretože väčšia prítomnosť koreňov v pôde robí pôdu priepustenjšou a zároveň väčšia plocha zelených listov priamo absorbuje dažďovú vodu.

Pridanie organického materiálu podporuje strebávanie vody aj život v pôde. Materiály, ktoré možno použiť, zahŕňajú kompost, odrezky trávy, drevné štiepky, kakaové škrupiny, pôdu bohatú na humus. Neodporúča sa používať chemické hnojivá.

Zdielať článok

VIETE VIAC?

Viete niečo, čo by mohlo druhým pomôcť? Máte aktuálnejšie alebo presnejšie poznatky?  Informácie, dokumenty, fotky alebo videá môžete zdielať prostredníctvom kontaktného formulára.   

Video

Správy

Správy

Trnava: Agrolesníctvo je budúcnosť

Trnava je prakticky nechránená stromami a zeleňou pred negatívnymi prejavmi počasia ako sú napríklad extrémne víchrice, búrky, suchá či horúčavy. Dôvodom je najmä spôsob využívania…
Správy

Spolu pre zeleň v Starom Meste

Mestská časť Staré Mesto v Bratislave prináša projekt Zelená pre zeleň s cieľom ozdraviť a skvalitniť životné prostredie zeleňou na verejných priestranstvách. Projekt pozostáva z…

Dokumenty

Dohoda v rámci Rámcovej zmluvy OSN o zmene klímy

Parížska dohoda o zmene klímy

Čistá planéta pre všetkých

Strategická vízia EÚ pre klimaticky neutrálne hospodárstvo

Energia 2020

Stratégia EÚ pre udržateľnú a bezpečnú energetiku

Stratégia adaptácie Slovenskej Republiky na zmenu klímy

Ministerstvo životného prostredia SR

Rámec politík v oblasti klímy a energetiky do 2030

Stratégia EÚ

Užitočné stránky

Global Climate Change

Stránky NASA venované klimatickej zmene

Panel IPCC

Medzivládny panel o zmene klímy

United Nations Climate Change

Stránky OSN venované klimatickej zmene

United Nations Enviroment Programme

Stránky OSN venované životnému prostrediu

EÚ Climate Action

Stránky komisie EÚ venovené klimatickej zmene

Climate Action Europe Network

Európska koálícia neziskového sektora pre oblasť klimatickej zmeny a energetiky