Zmena klímy podľa mladej generácie patrí medzi najdôležitejšie témy súčasného sveta

Zmena klímy podľa mladej generácie patrí medzi najdôležitejšie témy súčasného sveta

Zmena klímy podľa mladej generácie patrí medzi najdôležitejšie témy súčasného sveta

Vyplýva to z výsledkov celosvetového prieskumu, ktorý spravil Amnesty International na vzorke viac ako 10 000 tis. mladých ľudí vo veku 18-25.

Výsledky organizácia zverenila v čase keď sa konala Konferencia OSN o zmene klímy COP 25 v Madride. Spolu so zverejnením prieskumu organizácia upozornila, že lídri vo svojom prístupe začínajú v činoch a požiadavkách za mladými ľuďmi zaostávať.

Pre mladých ľudí je klimatická kríza jednou kľúčových výziev ich generácie. Ide o preto o zdvihnutý prst pre svetových lídrov, ktorý upozorňuje, že musia podniknúť oveľa rozhodnejšie kroky na riešenie klimatickej núdze a nezradiť tak generácie, ktoré prídu po nás.”

Respondenti prieskumu boli požiadaní, aby vybrali päť z dvadsiatich troch veľkých výziev, ktorým svet dnes čelí. Celkovo 41% opýtaných uviedlo, že zmena klímy je tým najzávažnejším. Po klimatickej zmene bolo ako jedno z najväčších problémov uvádzané znečitestenie životného prostredia (36%), nasledované hrozbami terorizmu (31%). Degradáciu prírodných zdrojov uviedlo 23% respondentov. V rámci environmentálnych problémov bolo najčastejšie označené globálne otepľovanie (57%), nasledované znečistením oceánov, ovzdušia, deforestáciou a úbytkom diverzity.

Zistenia prieskumu však siahajú ďalej za tému klimatickej krízy. Na vnútroštátnej úrovni bola najčastejšie uvádzaná ako jeden z najdôležitejších problémov korupcia (36%), nasledovaná hospodárskou nestabilitou, nerovnosťou v príjmoch, či násilím páchaným na ženách. „Táto generácia žije vo svete rozširujúcej sa nerovnosti, ekonomickej nestability a zoči-voči tomu všetkému je odkaz mladých ľudí jasný.“

Zistenia prieskumu prichádzajú v čase rozsiahlych masových protestov, ktoré sa uskutočňujú po celom svete, od Alžírska po Čile, Hongkongu, Iránu, Libanonu až po Sudán. Mnohé z týchto hnutí vo veľkej miere viedli a vedú mladí ľudia a študenti a ktorí za svoje postoje, čelili násilnej represii.

Ak nás udalosti roku 2019 niečo naučili, je to to, že pokiaľ ide o rozhodnutia, ktoré sa dotýkajú mladých ľudí, musia byť súčasťou rozhodovania. Pokiaľ ich hlasy nebudú vypočuté krízy, ktorých sme svedkami vo svete, sa ešte zhoršia.“ Povedal Kumi Naidoo, generálny tajomník Amnesty International.

Zdroj: Amnesty International. Climate change ranks highest as vital issue of our time – Generation Z survey Dostupné online (anlicky)

Zdielať článok

VIETE VIAC?

Viete niečo, čo by mohlo druhým pomôcť? Máte aktuálnejšie alebo presnejšie poznatky o téme?  Nárhy na zlepšenie, informácie, dokumenty, fotky alebo videá môžete zdielať prostredníctvom kontaktného formulára.