Žijúci stroj

Žijúci stroj

Žijúci stroj

Princípy používané v Living Machine sú rovnaké ako princípy filtrov helophyte. Avšak v Living Machine sa časť biologického čistenia uskutočňuje v skleníku. Skleník slúži na ochranu subtropických rastlín, ktoré tvoria súčasť procesu úpravy od zimy, a tým na zvýšenie ich účinnosti. Ochranná atmosféra v skleníku znamená, že do procesu úpravy môžu byť začlenené aj iné rastliny a zvieratá, ako sú tropické rastliny, zooplanktón, ryby, zelenina atď. Žijúce stroje sú relatívne kompaktné a subtropická vegetácia v skleníkoch ich robí príťažlivými pre návštevníkov. Prvý životný stroj bol realizovaný v Findhorn Foundation, škótskom žijúcom a pracovnom spoločenstve, v roku 1955. V súčasnosti tento systém čistenia odpadových vôd, ktorý je založený na prírodných princípoch, zaobchádza s odpadovými vodami, ktoré produkuje približne 250 obyvateľov. Kanadský biológ John Todd vyvinul túto patentovanú metódu liečby, ktorá sa v súčasnosti používa na rôznych miestach po celom svete. Žijúci stroj môže byť konštruovaný rôznymi spôsobmi. Living Machine v Findhorn je low-tech systém, ktorý si komunita uvedomila sama, zatiaľ čo Living Machine v Dierenpark Emmen Zoo má moderný dizajn. [Pötz et al., 1998]

Zdielať článok

VIETE VIAC?

Viete niečo, čo by mohlo druhým pomôcť? Máte aktuálnejšie alebo presnejšie poznatky?  Informácie, dokumenty, fotky alebo videá môžete zdielať prostredníctvom kontaktného formulára.   

Video

Správy

Správy

Trnava: Agrolesníctvo je budúcnosť

Trnava je prakticky nechránená stromami a zeleňou pred negatívnymi prejavmi počasia ako sú napríklad extrémne víchrice, búrky, suchá či horúčavy. Dôvodom je najmä spôsob využívania…
Správy

Spolu pre zeleň v Starom Meste

Mestská časť Staré Mesto v Bratislave prináša projekt Zelená pre zeleň s cieľom ozdraviť a skvalitniť životné prostredie zeleňou na verejných priestranstvách. Projekt pozostáva z…

Dokumenty

Dohoda v rámci Rámcovej zmluvy OSN o zmene klímy

Parížska dohoda o zmene klímy

Čistá planéta pre všetkých

Strategická vízia EÚ pre klimaticky neutrálne hospodárstvo

Energia 2020

Stratégia EÚ pre udržateľnú a bezpečnú energetiku

Stratégia adaptácie Slovenskej Republiky na zmenu klímy

Ministerstvo životného prostredia SR

Rámec politík v oblasti klímy a energetiky do 2030

Stratégia EÚ

Užitočné stránky

Global Climate Change

Stránky NASA venované klimatickej zmene

Panel IPCC

Medzivládny panel o zmene klímy

United Nations Climate Change

Stránky OSN venované klimatickej zmene

United Nations Enviroment Programme

Stránky OSN venované životnému prostrediu

EÚ Climate Action

Stránky komisie EÚ venovené klimatickej zmene

Climate Action Europe Network

Európska koálícia neziskového sektora pre oblasť klimatickej zmeny a energetiky