Generátory

Generátory umožňujú, aby budovy dočasne vytvorili vlastné dodávky energie. V kombinácii s batériami je možné zaistiť nepretržité napájanie od výpadku napájania. V prípade zlyhania regionálnej alebo národnej dodávky energie zostáva základná občianska vybavenosť funkčná, možno v kombinácii s kombinovanou výrobou tepla a elektrickej energie a decentralizovanou výrobou energie.

Tagy

Energie
Riešenia
Staviteľstvo a architektúra

Mohlo by Vás zaujímať...

Riešenia

Malé mestské hospodárske zvieratá

Táto akcia má hlavne didaktické a rekreačné účely. Zámerom týchto notifikovaných orgánov je podporovať aktivity mestského poľnohospodárstva medzi špeciálnymi skupinami obyvateľstva (deti, osoby so zdravotným postihnutím, staršia populácia, rehabilitácia drog atď.).