Záhradná strecha

Záhradná strecha

Záhradná strecha

Intenzívne zelené strechy majú hrubšiu substrátovú vrstvu, a preto majú aj väčšiu váhu. Hrúbka vrstvy substrátu závisí od požadovanej vegetácie. To sa môže líšiť od trávy / byliny až po stromy. Intenzívne zelené strechy všeobecne vyžadujú zavlažovací systém a pravidelnú údržbu, rovnako ako bežné záhrady. Pretože intenzívne zelené strechy vyžadujú zavlažovanie, odporúča sa zachytávať dažďovú vodu, ktorá nie je absorbovaná vrstvou substrátu a použiť ju na zavlažovacie účely. Vzhľadom na nekonečné možnosti projektovania intenzívnych zelených striech možno urobiť len všeobecné vyjadrenia týkajúce sa účinnosti z hľadiska vodného hospodárstva, tepelného stresu a biodiverzity. Pozornosť sa musí venovať dizajnu intenzívnych zelených striech tak, aby sa vyžadovalo čo najmenej zavlažovania pitnou vodou.

Zdielať článok

VIETE VIAC?

Viete niečo, čo by mohlo druhým pomôcť? Máte aktuálnejšie alebo presnejšie poznatky?  Informácie, dokumenty, fotky alebo videá môžete zdielať prostredníctvom kontaktného formulára.   

Video

Správy

Správy

Trnava: Agrolesníctvo je budúcnosť

Trnava je prakticky nechránená stromami a zeleňou pred negatívnymi prejavmi počasia ako sú napríklad extrémne víchrice, búrky, suchá či horúčavy. Dôvodom je najmä spôsob využívania…
Správy

Spolu pre zeleň v Starom Meste

Mestská časť Staré Mesto v Bratislave prináša projekt Zelená pre zeleň s cieľom ozdraviť a skvalitniť životné prostredie zeleňou na verejných priestranstvách. Projekt pozostáva z…

Dokumenty

Dohoda v rámci Rámcovej zmluvy OSN o zmene klímy

Parížska dohoda o zmene klímy

Čistá planéta pre všetkých

Strategická vízia EÚ pre klimaticky neutrálne hospodárstvo

Energia 2020

Stratégia EÚ pre udržateľnú a bezpečnú energetiku

Stratégia adaptácie Slovenskej Republiky na zmenu klímy

Ministerstvo životného prostredia SR

Rámec politík v oblasti klímy a energetiky do 2030

Stratégia EÚ

Užitočné stránky

Global Climate Change

Stránky NASA venované klimatickej zmene

Panel IPCC

Medzivládny panel o zmene klímy

United Nations Climate Change

Stránky OSN venované klimatickej zmene

United Nations Enviroment Programme

Stránky OSN venované životnému prostrediu

EÚ Climate Action

Stránky komisie EÚ venovené klimatickej zmene

Climate Action Europe Network

Európska koálícia neziskového sektora pre oblasť klimatickej zmeny a energetiky