Povodne a záplavy

Väčšina slovenských miest a obcí leží v povodí potokov a riek. Klimatická zmena vedie k  čoraz častejším extrémnym prejavom počasia. Patria k nim aj veľmi intenzívne zrážky v krátkom časovom intervale. Očakáva sa nárast počtu obcí a miest, ktoré môžu byť v budúcnosti zasiahnuté povodňami.

V sídelnom prostredí sa v súvislosti s povodňami na očakávajú dôsledky na

Nehnuteľnosti a infraštruktúru

 • vážne dôsledky na stavebné konštrukcie
 • poškodenie povrchov
 • poruchy a poškodenie zariadení na verejných priestranstvách
 • poškodenie fasád a omietok budov a pamiatok
 • poškodenie technickej infraštruktúry

Energetickú bezpečnosť

 • výpadky v dodávke energií a nárast škôd spôsobených výpadkom energií u odberateľov

Dopravu

 • vážne komplikácie pre takmer všetky druhy dopravy

Zásoby vody a manažment vôd

 • ovplyvnenie kvality vodných zdrojov
 • problémy s odtokom v dôsledku nedostatočne dimenzovanej resp. zastaranej kanalizačnej siete

Prírodnú zložku životného prostredia

 • zosuvy pôdy, pôdna erózia, ochudobnenie pôdneho substrátu o živiny, podmáčanie a oslabenie koreňového systému drevín, poškodenie sadovnícky upravených plôch

Zdravie

 • výskyt infekčných ochorení.

Iné

negatívne dôsledky na obchod, priemysel a cestovný ruch

Video

Záplavy Stará Ľubovňa – 50 ročná voda
Praha: Povodeň 2013, záplavy druhý den povodně 2013 v centru města

Chcete vedieť viac?