Extrémne teploty

Podľa Stratégie adaptácie SR na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy bol v období od roku 1881 do roku 2017 zistený nárast priemernej ročnej teploty o 1,73°C. Do budúcna sa počíta s ďalším nárastom od 2°C do 4°C.

Mestský priestor tento jav ešte viac znásobuje. Urbanizácia, zvyšovanie hustoty obyvateľstva, nárast dopravy a zvyšovanie rozlohy nepriepustných povrchov, spôsobujú rast teploty a tepelný stres. V súvislosti s globálnym otepľovaním sú extrémne teploty najvýraznejším problémom miest.

Tepelný stres je spôsobený tzv. tepelnými ostrovmi, za ktoré sa považujú mestá ako také, ak ich porovnávame s okolitou vidieckou krajinou, prípadne len niektoré mestské zóny, ktoré sú výrazne teplejšie ako okolité časti. Efekt tepelného ostrova spôsobuje, že môže byť nameraný rozdiel v teplote až 10°C, vo vzdialenosti niekoľkých metrov.

Dôsledky nárastu priemerných teplôt v mestách

Vyššie emisie a spotreba energie z chladenia

Vyššie teploty vedú k vyšším nárokom na chladenie – klimatizáciu a spotrebu energie, čo má za následok zvýšenie emisií CO2. V niektorých mestách Európy v súčasnosti spotreba energie na chladenie prevyšuje spotrebu energie na vykurovanie, počas chladných dní.

Zníženie kvality vzduchu a smog

Vyššie teploty tiež negatívne ovplyvnňujú kvalitu vzduchu, zvyšujú prítomnosť prachových častíc a formáciu smogových oblastí nad mestami.

Zníženie produktivity práce

Vyšší počet tropických dní – s extrémnymi teplotami nad 30°C, bude viesť k poklesu produktivity práce. Najviac postihnuté sú profesie vykonávané v exteriéry.  

Negatívne dopady na zdravie

Extrémne horúčavy, zvyšovanie ich frekvencie a doba trvania teplotných vĺn vedú k nárastu kardiovaskulárnych a respiračných ochorení, k únave z tepla, zvýšenému riziku dehydratácie a úpalov malých detí, zvýšenému počtu úmrtí súvisiacich s teplom najmä u starších, chronicky chorých a sociálne izolovaných ľudí.

Viete viac? 

Viete niečo, čo by mohlo druhým pomôcť? Máte aktuálnejšie alebo presnejšie poznatky o téme?  Nárhy na zlepšenie, informácie, dokumenty, fotky alebo videá môžete zdielať prostredníctvom kontaktného formulára.   

Video

Ako sme prežili extrémne teploty
Record temperature heatwave in Europe: The new normal? | DW News
Why is it so hot in Europe?

Chcete vedieť viac?