Extrémne búrky a víchrice

Negatívnym dôsledkom klimatickej zmeny bude zvýšenie frekvencie a intenzity výskytu extrémneho počasia – prívalových dažďov, búrok, víchrice či tornáda. Suché obdobia môžu byť prerušované niekoľkodňovými dažďami s vysokým úhrnom zrážok, prípadne silnou búrkovou činnosťou spojenou s intenzívnymi zrážkami. Predpokladá sa, že sa začne objavovať na Slovensku, pri mimoriadne silných búrkach tornádo. Možno očakávať častejší výskyt bleskových lokálnych povodní, v rôznych častiach Slovenska. Tieto prejavy budú vplývať na sídelné prostredie, poľnohospodársku krajinu a na lesné ekosystémy, na nehnuteľný majetok, infraštruktúru a na energetiku.

Bezpečnosť obyvateľstva

Častejší výskyt prívalových dažďov, víchrice, či dokonca tornáda bude mať vplyv aj na bezpečnosť obyvateľstva, v podobe zvýšenia úrazov. Ohrozenie zdravia a života sa bude týkať najviac ľudí bez domova a iných zraniteľných skupín ako sú napr, seniori, matky s deťmi a chorí ľudia.

Dopad na prírodu v sídelnom prostredí miest a obcí

Extrémne búrky a víchrice budú mať dopad na prírodu v sídelnom prostredí. Očakávanými negatívnymi dôsledkami sú napr. poškodenie drevín zlomami a vývratmi, ohrozenie vodných zdrojov – zásobovanie pitnou vodou a hospodárenie s vodnými zdrojmi, vodné nádrže.

Viete viac?

Viete niečo, čo by mohlo druhým pomôcť? Máte aktuálnejšie alebo presnejšie poznatky o téme?  Nárhy na zlepšenie, informácie, dokumenty, fotky alebo videá môžete zdielať prostredníctvom kontaktného formulára.   

Video

Víchrica vo Vysokých Tatrách

Víchrica na diaľnici z Nitry

Strong winds batter northern Europe

Chcete vedieť viac?