Vysychanie miest a obcí

Zmeny v rozložení atmosférických zrážok vedú k častejšiemu výskytu suchých období, výraznému úbytku snehu v zime a jeho skoršiemu topeniu na jar, skoršiemu nástupu vegetačného obdobia a tým aj k výraznejšiemu výparu v jarných mesiacoch. Výsledkom spoločného pôsobenia týchto faktorov bude nedostatok pôdnej vlhkosti, pokles hladiny podzemných vôd a hladiny riek.

Dôsledky zmeny atmosférických zrážok na pôdu

 • pokles vlhkosti pôdy o desiatky percent,
 • zmena biogeochemických cyklov v pôde, ovplyvňujúcich jej úrodnosť,
 • vyvolanie a zintenzívnenie dezertifikačných procesov,
 • narušeniu celkového hydropedologického cyklu,
 • celkový pokles úrodnosti pôdy a produkcie,
 • ovplyvnenie vyváženosti živín v pôde,
 • deštrukcia štruktúry pôdy,
 • zvýšenie vzniku erózie,
 • pokles biodiverzity.

Dopad na vegetáciu

 • vysychanie vegetácie,
 • ohrozenie škodcami,
 • chradnutie drevín,
 • častejšie požiare.

Vplyv na zdravie

 • zhoršenie alergických stavov obyvateľstva,
 • dopad nových patogénov na zdravie,
 • riziko dehydratácie organizmu.

Viete viac? 

Viete niečo, čo by mohlo druhým pomôcť? Máte aktuálnejšie alebo presnejšie poznatky o téme?  Nárhy na zlepšenie, informácie, dokumenty, fotky alebo videá môžete zdielať prostredníctvom kontaktného formulára.   

Video

Jiří Malík: Sucho kolem nás
Kam a proč mizí voda? aneb hrozí jižním Čechám vyschnutí? | Jaroslav Vrba |
Re-vize Ústí 08: Voda – jak se léčí sucho?

Chcete vedieť viac?