Výzvy pre mestá a obce

Konkrétne riešenia pre mestá a obce

Konkrétne riešenia pre mestá a obce

Krajinné trávniky

Trávy a rôzne byliny majú svoje nezastupiteľné miesto v ekosystéme životného prostredia. Zadržiavajú dažďovú vodu, chránia pred záplavami, čistia vzduch aj vodu a poskytujú krmivo…
Konkrétne riešenia pre mestá a obce

Kvetinové lúky

I mestské prostredie môže byť miestom, ktoré podporuje rast zelene a biologickú rozmanitosť. Čo najväčšie prínosy mestskej zelene je možné docieliť uplatňovaním princípov tzv. prírode…
Konkrétne riešenia pre mestá a obce

Dažďová záhrada

Dažďová záhrada je priehlbina v zemi, kde sa zachytáva dažďová voda a rastú v nej rastliny. Plní estetickú funkciu a zároveň množstvo iných dôležitých funkcií…
Konkrétne riešenia pre mestá a obce

Zelené strechy

Narastajúci počet silných búrok prínaša narazovo veľké množstvo daždovej vody. Spevnené mestské plochy zabraňujú dažďovej vode v odvodňovaní do pôdy. Kanalizačné systémy častokrát presiahnu maximálnu…
Konkrétne riešenia pre mestá a obce

Ovocné stromy

Ovocný strom je rastlina stromovité formy, ktorú ľudia pestujú najmä pre úžitok a výnimočne aj pre okrasu. Plody takého stromu nazývame ovocie. Ovocie môže byť…
Konkrétne riešenia pre mestá a obce

Liány

Liána je popínavá rastlina s drevnatou stonkou, ktorá je zakorenená v pôde na úrovni terénu a používa stromy alebo iné vertikálne plochy na svoj rast…
Konkrétne riešenia pre mestá a obce

Trávniky

I mestské prostredie môže byť miestom, ktoré podporuje rast zelene a biologickú rozmanitosť. Čo najväčšie prínosy mestskej zelene je možné docieliť uplatňovaním princípov tzv. prírode…
Konkrétne riešenia pre mestá a obce

Kríky

Krík alebo ker alebo krovina je drevnatá rastlina (drevina) rozvetvujúca sa hneď od zeme.. Vysádzajú sa jednotlivo alebo v skupinách, upravované ako živé ploty (tuja,…
Konkrétne riešenia pre mestá a obce

Skupiny stromov

Keď stromy rastú spolu, sú oveľa odolnejšie, ako keď rastú izolovane. V náročnom prostredí obcí a miest to platí ešte viac ako vo voľnej krajine.…
Konkrétne riešenia pre mestá a obce

Stromy

Stromy zlepšujú obývateľnosť našich miest a obci mnohých spôsobmi. Napriek tomu sa množstvo stromov v našich mestských oblastiach často znižuje. Rozsah samotných ekosystémových služieb stromu…
Konkrétne riešenia pre mestá a obce

Mobilné vodotesné zábrany

Lacná a efektívna metóda ochrany domu, obchodu alebo areálu pred povodňou.
Konkrétne riešenia pre mestá a obce

Mobilné priehrady naplnené vodou alebo pieskom

Priehrady sú jednoduchou, lacnou a nenáročnou technológiou na zber dažďovej vody. Sú navrhnuté ako prenosná priehrada, ktorá je ideálna pre množstvo rôznych odvodňovacích projektov, na…

Príklady dobrej praxe

Príklady dobrej praxe

Mesto v záhrade – Singapur, SG

Singapur, ostrovný štát s druhým najrušnejším prístavom v Ázii, nasmeroval svoj rast tak, aby sa stal jedným z najzelenších miest na svete. Za posledných 50…
Príklady dobrej praxe

Udržateľné mesto – Emden, Nemecko

Od konca 80-tych rokov sa mesto Emden (52 000 obyvateľov) v nemeckom Dolnom Sasku, snaží zvyšovať svoju udržateľnosť. Začalo to bezplatnými radami a návodmi pre…
Príklady dobrej praxe

High Line – New York, US

Súčasná High Line je súvislou zelenou plochou s dĺžkou cez 2 km. Je domovom viac ako 500 druhov rastlín a stromov. Verejný park je udržiavaný,…
Príklady dobrej praxe

Mestské farmárstvo – Berlín, DE

V mestskom poľnohospodárskom projekte chovajú sladkovodné ryby – ostrieže, v zbernej dažďovej vode. Voda obohatená vylučovaním rýb, sa používa na pestovanie zeleniny v skleníkoch.
Príklady dobrej praxe

Nemocnica Meander – Amersfoort, NL

Výstavba nemocnice Meander berie do úvahy možnosť povodne. Všetky vitálne funkcie projektu sa nachádzajú vo výške 2,6 m nad zemou. V prípade povodne, môže byť…
Príklady dobrej praxe

Štvrť HafenCity – Hamburg, Nemocko

Hamburg je známy ako zelená metropola na vode. Ochrana pred povodňami má v Hamburgu dlhoročnú tradíciu, je jednou z dôležitých úloh mesta.
Príklady dobrej praxe

Mestský park Tanner Springs – Portland, USA

Projekt mestského parku v Pearl District ponúka inovatívne využitie vody a dažďovej vody, čím vytvára útočisko pre ľudí a voľne žijúce zvieratá, uprostred rušného centra…
Príklady dobrej praxe

Zelené strechy – Rotterdam, NL

Rotterdam je niekoľko rokov lídrom v téme zelených striech. V súčasnosti je v meste inštalovaných viac ako 360 000 m2 zelených striech. Okrem toho bolo…
Príklady dobrej praxe

Zelené strechy – Zürich, CH

Od roku 1991 zaviedlo mesto Zürich povinnosť vytvárať pri výstavbe nových bytov alebo pri renovácii starších domov “zelené strechy”, pokiaľ nie sú ploché strechy využívané…
Príklady dobrej praxe

Štvrť Ruwenbos – Enschede, NL

Cieľom bioswales – drenážnych plôch, je usmerniť záplavy, riešiť nedostatok a zlepšiť kvalitu povrchovej a podzemnej vody. Tieto krajinné prvky sú súčasťou plánovania mestskej zelenej…

Správy

Správy

Trnava: Agrolesníctvo je budúcnosť

Trnava je prakticky nechránená stromami a zeleňou pred negatívnymi prejavmi počasia ako sú napríklad extrémne víchrice, búrky, suchá či horúčavy. Dôvodom je najmä spôsob využívania…
Správy

Spolu pre zeleň v Starom Meste

Mestská časť Staré Mesto v Bratislave prináša projekt Zelená pre zeleň s cieľom ozdraviť a skvalitniť životné prostredie zeleňou na verejných priestranstvách. Projekt pozostáva z…

Chcete vedieť viac?