Využívanie povrchových vôd

Využívanie povrchových vôd

Využívanie povrchových vôd

Ak sa povrchová voda používa ako alternatíva pitnej vody, dôležitými faktormi sú kvalita a dostupnosť. Okrem toho nie je možné narušiť vodnú bilanciu povrchovej vody nepriaznivo z odberov. Kvalita povrchovej vody sa v jednotlivých situáciách podstatne líši; v každom prípade sa bude musieť voda testovať, aby sa určilo, či sa môže použiť na nahradenie pitnej vody na konkrétny účel.

Kvalita bude spravidla horšia ako kvalita dažďovej vody alebo podzemnej vody: voda je často nejasná v dôsledku prítomnosti rias alebo iných znečisťujúcich látok. Väčšina povrchových vôd sa preto môže používať len na nízkoúrovňové účely, ako sú splachovacie záchody a zalievanie záhrady.

Výhodou využívania povrchovej vody na rozdiel od využívania dažďovej vody je, že nie je potrebné inštalovať žiadnu nádrž. Aby sa zabezpečila uzavretá vodná bilancia, môže byť dažďová voda odvádzaná z miesta a povrchov strechy a do povrchovej vody.

Zdielať článok

VIETE VIAC?

Viete niečo, čo by mohlo druhým pomôcť? Máte aktuálnejšie alebo presnejšie poznatky?  Informácie, dokumenty, fotky alebo videá môžete zdielať prostredníctvom kontaktného formulára.   

Video

Správy

Správy

Trnava: Agrolesníctvo je budúcnosť

Trnava je prakticky nechránená stromami a zeleňou pred negatívnymi prejavmi počasia ako sú napríklad extrémne víchrice, búrky, suchá či horúčavy. Dôvodom je najmä spôsob využívania…
Správy

Spolu pre zeleň v Starom Meste

Mestská časť Staré Mesto v Bratislave prináša projekt Zelená pre zeleň s cieľom ozdraviť a skvalitniť životné prostredie zeleňou na verejných priestranstvách. Projekt pozostáva z…

Dokumenty

Dohoda v rámci Rámcovej zmluvy OSN o zmene klímy

Parížska dohoda o zmene klímy

Čistá planéta pre všetkých

Strategická vízia EÚ pre klimaticky neutrálne hospodárstvo

Energia 2020

Stratégia EÚ pre udržateľnú a bezpečnú energetiku

Stratégia adaptácie Slovenskej Republiky na zmenu klímy

Ministerstvo životného prostredia SR

Rámec politík v oblasti klímy a energetiky do 2030

Stratégia EÚ

Užitočné stránky

Global Climate Change

Stránky NASA venované klimatickej zmene

Panel IPCC

Medzivládny panel o zmene klímy

United Nations Climate Change

Stránky OSN venované klimatickej zmene

United Nations Enviroment Programme

Stránky OSN venované životnému prostrediu

EÚ Climate Action

Stránky komisie EÚ venovené klimatickej zmene

Climate Action Europe Network

Európska koálícia neziskového sektora pre oblasť klimatickej zmeny a energetiky