Vytváranie, udržiavanie a zlepšovanie zelených plôch a nevytvrdených plôch

Vytváranie, udržiavanie a zlepšovanie zelených plôch a nevytvrdených plôch

Vytváranie, udržiavanie a zlepšovanie zelených plôch a nevytvrdených plôch

Malé oblasti vegetácie, napríklad zelené vnútorné mestské oblasti, nemajú žiadny vplyv na klímu mesta alebo mesta, hoci ovplyvňujú jeho mikroklímu. Malé zelené zóny sú oázy v urbanizovanej oblasti, kde odtieň stromov a menej horúcich, spevnených povrchov znamená, že teploty vzduchu a povrchu sú nižšie. Mnohé možnosti zavedenia zelených plôch do miest a obcí v malom rozsahu ešte neboli využité, napríklad medzi koľajnicami električiek a na miestach nevyužitých spevnených plôch. Parky s rozlohou 2,5 ha majú merateľný chladiaci účinok na okolité oblasti. V ideálnom prípade by parky mali byť navrhnuté tak, aby mali trávu a kríky, a stromy by sa mali rozprestierať dostatočne ďaleko od seba, aby mohol vietor voľne prechádzať. Chladiaci účinok je spôsobený evapotranspiráciou a tieňom. V noci je chladiaci účinok najväčší, keď prúdi vzduch medzi parkom a okolitými oblasťami. Účinok dosahuje polovicu priemeru viac alebo menej úmerný jeho priemeru.

Zdielať článok

VIETE VIAC?

Viete niečo, čo by mohlo druhým pomôcť? Máte aktuálnejšie alebo presnejšie poznatky?  Informácie, dokumenty, fotky alebo videá môžete zdielať prostredníctvom kontaktného formulára.   

Video

Správy

Správy

Trnava: Agrolesníctvo je budúcnosť

Trnava je prakticky nechránená stromami a zeleňou pred negatívnymi prejavmi počasia ako sú napríklad extrémne víchrice, búrky, suchá či horúčavy. Dôvodom je najmä spôsob využívania…
Správy

Spolu pre zeleň v Starom Meste

Mestská časť Staré Mesto v Bratislave prináša projekt Zelená pre zeleň s cieľom ozdraviť a skvalitniť životné prostredie zeleňou na verejných priestranstvách. Projekt pozostáva z…

Dokumenty

Dohoda v rámci Rámcovej zmluvy OSN o zmene klímy

Parížska dohoda o zmene klímy

Čistá planéta pre všetkých

Strategická vízia EÚ pre klimaticky neutrálne hospodárstvo

Energia 2020

Stratégia EÚ pre udržateľnú a bezpečnú energetiku

Stratégia adaptácie Slovenskej Republiky na zmenu klímy

Ministerstvo životného prostredia SR

Rámec politík v oblasti klímy a energetiky do 2030

Stratégia EÚ

Užitočné stránky

Global Climate Change

Stránky NASA venované klimatickej zmene

Panel IPCC

Medzivládny panel o zmene klímy

United Nations Climate Change

Stránky OSN venované klimatickej zmene

United Nations Enviroment Programme

Stránky OSN venované životnému prostrediu

EÚ Climate Action

Stránky komisie EÚ venovené klimatickej zmene

Climate Action Europe Network

Európska koálícia neziskového sektora pre oblasť klimatickej zmeny a energetiky