Výber rastlín odolných voči suchu

Výber rastlín odolných voči suchu

Výber rastlín odolných voči suchu

Rastliny odolné voči suchu sú vhodnejšie na premostenie dlhších období sucha, pretože majú väčšiu schopnosť absorbovať vodu v mestských oblastiach a / alebo majú relatívne nízku úroveň odparovania. Hoci všetky klimatické scenáre ukazujú priemerný nárast zimných teplôt, vegetácia v Holandsku musí byť odolná voči mrazu. Stredomorská vegetácia nemôže byť ľahko zasadená.

Miera, v akej dochádza k extrakcii podzemnej vody, závisí od typu vegetácie. Vo všeobecnosti napríklad strom zvyčajne čerpá vodu z oblasti s veľkosťou až trojnásobku priemeru koruny.

V prípade problémov so základmi budov a nízkou hladinou podzemnej vody môže byť veľmi účinný odstraňovanie veľkého stromu a jeho nahradenie stromom tolerantným voči suchu.
Odstránenie veľkého stromu má tiež nevýhody: stratia sa účinky tieňa, zmizne chladiaci účinok odparovaním a znižuje sa biodiverzita.

Príklady stromov odolných voči suchu sú: Catalpa, Eastern Redbud, Hawthorn, American Elm a Callery Hruška. Vo všeobecnosti je pravda, že kvôli ich hlbokým koreňom stromy nie sú také, ktoré by boli nepriaznivo ovplyvnené nízkou hladinou podzemnej vody a často môžu počas suchých kúziel prežiť pomerne ľahko. Stromy trpia viac záplavami; môžu prežiť len krátky čas. Pozri kapitolu 6 Teplo. [Bennink, 2010]

Zdielať článok

VIETE VIAC?

Viete niečo, čo by mohlo druhým pomôcť? Máte aktuálnejšie alebo presnejšie poznatky?  Informácie, dokumenty, fotky alebo videá môžete zdielať prostredníctvom kontaktného formulára.   

Video

Správy

Správy

Trnava: Agrolesníctvo je budúcnosť

Trnava je prakticky nechránená stromami a zeleňou pred negatívnymi prejavmi počasia ako sú napríklad extrémne víchrice, búrky, suchá či horúčavy. Dôvodom je najmä spôsob využívania…
Správy

Spolu pre zeleň v Starom Meste

Mestská časť Staré Mesto v Bratislave prináša projekt Zelená pre zeleň s cieľom ozdraviť a skvalitniť životné prostredie zeleňou na verejných priestranstvách. Projekt pozostáva z…

Dokumenty

Dohoda v rámci Rámcovej zmluvy OSN o zmene klímy

Parížska dohoda o zmene klímy

Čistá planéta pre všetkých

Strategická vízia EÚ pre klimaticky neutrálne hospodárstvo

Energia 2020

Stratégia EÚ pre udržateľnú a bezpečnú energetiku

Stratégia adaptácie Slovenskej Republiky na zmenu klímy

Ministerstvo životného prostredia SR

Rámec politík v oblasti klímy a energetiky do 2030

Stratégia EÚ

Užitočné stránky

Global Climate Change

Stránky NASA venované klimatickej zmene

Panel IPCC

Medzivládny panel o zmene klímy

United Nations Climate Change

Stránky OSN venované klimatickej zmene

United Nations Enviroment Programme

Stránky OSN venované životnému prostrediu

EÚ Climate Action

Stránky komisie EÚ venovené klimatickej zmene

Climate Action Europe Network

Európska koálícia neziskového sektora pre oblasť klimatickej zmeny a energetiky