Vodné štvorce

Vodné štvorce

Vodné štvorce

Vodné štvorce sa vo všeobecnosti používajú vo vnútorných mestských oblastiach s malým priestorom pre vodné nárazníky a tam, kde je vysoká hladina podzemnej vody nemožná.

V husto zastavaných mestských oblastiach je často ťažké nájsť priestor na zadržiavanie dažďovej vody. Je to práve v tých oblastiach, kde je najviac potrebná retencia. Rôzne mestá a obce navrhli systémy na dosiahnutie tohto cieľa vo verejných priestoroch. Tieto systémy, známe ako vodné štvorce, sú spojené s inými mestskými funkciami, ako sú hracie plochy, zelené plochy a obytné funkcie. Štvorce majú nižšie položené oblasti, ktoré môžu byť v prípade silných dažďov ponorené. Odtok z okolitého okresu je na námestie prepojený otvorenými odtokmi alebo odvodňovacími systémami. Opatrný, funkčný a estetický dizajn takýchto vodných štvorcov vyžaduje veľkú pozornosť. Po daždi sa najskôr zaplnia najnižšie časti vodného námestia a voda tam ostane najdlhšie. Časti, ktoré sa ponoria, musia byť ľahko čistiteľné. Vodné štvorce ponúkajú niekoľko výhod v porovnaní s inými vyrovnávacími zariadeniami:

  • Vodné štvorce zviditeľňujú dynamiku vody v meste a tým pomáhajú zvyšovať estetickú hodnotu.
  • Vodné štvorce môžu byť kombinované s inými verejnými mestskými funkciami a ako také vytvárajú priestory s viacerými účelmi.
  • Správne navrhnuté vodné štvorce umožňujú značné výkyvy v hladinách vody a ako také pre veľké objemy vody, ktoré majú byť pufrované.
  • V procese navrhovania je možné uvažovať o systéme, v ktorom je štvorec vyplnený „vo fázach“. Napríklad v dizajne námestia Bloemhofplein v Rotterdame sa ako prvé naplnia hracie plochy a voda v pufri sa môže stať súčasťou detských hier. [Nooijer, 2011]
  • Hladina podzemnej vody mesta alebo mesta je v mnohých prípadoch dôležitým aspektom. Všeobecne veľká vyrovnávacia výška v kombinácii s nízkou polohou v porovnaní s úrovňou okolitých povrchov väčšinou znamená, že najnižší bod námestia sa nachádza pod hladinou podzemnej vody. Aby sa zabránilo tomu, že sa námestie v týchto situáciách naplní podzemnou vodou, musí byť nárazníkové zariadenie námestia vodotesné. Podobne musí byť konštrukcia vybavená tak, aby zvládla nielen zaťaženie, keď je úplne plná, ale aj sily pôsobiace na konštrukciu smerom nahor. To môže výrazne zvýšiť náklady.
  • Údržba a riadenie sú dôležitými faktormi, pretože voda dosahuje na námestie zhora nad zemou a ako taká nie je čistená. To znamená, že znečisťujúce látky ako bahno, podstielka, listy a vetvy zostávajú na námestí po odčerpaní vody. Tieto znečisťujúce látky je potrebné odstrániť hneď, ako je námestie suché, aby sa námestie stalo opäť atraktívnym a použiteľným.

Zdielať článok

VIETE VIAC?

Viete niečo, čo by mohlo druhým pomôcť? Máte aktuálnejšie alebo presnejšie poznatky?  Informácie, dokumenty, fotky alebo videá môžete zdielať prostredníctvom kontaktného formulára.   

Video

Správy

Správy

Trnava: Agrolesníctvo je budúcnosť

Trnava je prakticky nechránená stromami a zeleňou pred negatívnymi prejavmi počasia ako sú napríklad extrémne víchrice, búrky, suchá či horúčavy. Dôvodom je najmä spôsob využívania…
Správy

Spolu pre zeleň v Starom Meste

Mestská časť Staré Mesto v Bratislave prináša projekt Zelená pre zeleň s cieľom ozdraviť a skvalitniť životné prostredie zeleňou na verejných priestranstvách. Projekt pozostáva z…

Dokumenty

Dohoda v rámci Rámcovej zmluvy OSN o zmene klímy

Parížska dohoda o zmene klímy

Čistá planéta pre všetkých

Strategická vízia EÚ pre klimaticky neutrálne hospodárstvo

Energia 2020

Stratégia EÚ pre udržateľnú a bezpečnú energetiku

Stratégia adaptácie Slovenskej Republiky na zmenu klímy

Ministerstvo životného prostredia SR

Rámec politík v oblasti klímy a energetiky do 2030

Stratégia EÚ

Užitočné stránky

Global Climate Change

Stránky NASA venované klimatickej zmene

Panel IPCC

Medzivládny panel o zmene klímy

United Nations Climate Change

Stránky OSN venované klimatickej zmene

United Nations Enviroment Programme

Stránky OSN venované životnému prostrediu

EÚ Climate Action

Stránky komisie EÚ venovené klimatickej zmene

Climate Action Europe Network

Európska koálícia neziskového sektora pre oblasť klimatickej zmeny a energetiky