Vodné strechy na zadržiavanie dažďovej vody

Vodné strechy na zadržiavanie dažďovej vody

Vodné strechy na zadržiavanie dažďovej vody

Ploché strechy môžu byť navrhnuté tak, aby vyrovnali stupeň zrážok umiestnením prepadu na mierne vyššiu úroveň. Toto je potrebné vziať do úvahy pri konštrukcii strechy (väčšie zaťaženie). Voda zostáva na streche len krátku dobu po zrážkach. Dažďová voda je odvádzaná oneskoreným tempom s použitím užších odtokov. Voda sa musí vypustiť, aby sa vytvorila dostatočná skladovacia kapacita v čase pre ďalšie zrážky. Na rozdiel od toho, čo niektorí ľudia predpokladajú, chladiaci účinok vody na spodné miestnosti je len dočasný a nie vždy sa vyskytuje v preferovaných okamihoch. Vodné strechy musia skladovať len dážď dopadajúci na strechu; ako taká, skladovacia výška nemusí byť taká vysoká ako v dažďových rybníkoch. [Geiger et al., 2009]

Zdielať článok

VIETE VIAC?

Viete niečo, čo by mohlo druhým pomôcť? Máte aktuálnejšie alebo presnejšie poznatky?  Informácie, dokumenty, fotky alebo videá môžete zdielať prostredníctvom kontaktného formulára.   

Video

Správy

Správy

Trnava: Agrolesníctvo je budúcnosť

Trnava je prakticky nechránená stromami a zeleňou pred negatívnymi prejavmi počasia ako sú napríklad extrémne víchrice, búrky, suchá či horúčavy. Dôvodom je najmä spôsob využívania…
Správy

Spolu pre zeleň v Starom Meste

Mestská časť Staré Mesto v Bratislave prináša projekt Zelená pre zeleň s cieľom ozdraviť a skvalitniť životné prostredie zeleňou na verejných priestranstvách. Projekt pozostáva z…

Dokumenty

Dohoda v rámci Rámcovej zmluvy OSN o zmene klímy

Parížska dohoda o zmene klímy

Čistá planéta pre všetkých

Strategická vízia EÚ pre klimaticky neutrálne hospodárstvo

Energia 2020

Stratégia EÚ pre udržateľnú a bezpečnú energetiku

Stratégia adaptácie Slovenskej Republiky na zmenu klímy

Ministerstvo životného prostredia SR

Rámec politík v oblasti klímy a energetiky do 2030

Stratégia EÚ

Užitočné stránky

Global Climate Change

Stránky NASA venované klimatickej zmene

Panel IPCC

Medzivládny panel o zmene klímy

United Nations Climate Change

Stránky OSN venované klimatickej zmene

United Nations Enviroment Programme

Stránky OSN venované životnému prostrediu

EÚ Climate Action

Stránky komisie EÚ venovené klimatickej zmene

Climate Action Europe Network

Európska koálícia neziskového sektora pre oblasť klimatickej zmeny a energetiky