Stadtwerke Emden v súčasnosti prevádzkuje 2 veterné farmy, ako aj 14 samostatných zariadení a ďalšie elektrárne sa plánujú. V roku 1991 bola postavená na Larrelter Polder prvá veterná farma. Dnes zahŕňa 12 veterných turbín a vyrába v priemere 70 000 MW elektriny ročne. To zodpovedá 80% spotreby elektrickej energie vo všetkých domácnostiach mesta Emden. Základný kameň pre veternú farmu v Borssum bol položený v roku 2014, vyrába elektrinu približne pre 5 500 domácností.

Stadtwerke Emden v súčasnosti prevádzkuje tri ekologické a energeticky efektívne kombinované teplárne a elektrárne. Kombinované teplárne a elektrárne používajú kombinovanú výrobu tepla a elektrickej energie. Elektrina a teplo sa vyrábajú na mieste, kde sú spotrebované.

Z dvoch vonkajších plaveckých bazénov dostáva jeden polovicu tepla z tepelných solárnych kolektorov. Druhý je 100% teplý vďaka kogenerácii biomasy, z dreveného odpadu z prístavu. Inštalovali sa fotovoltaické panely na protihlukovej stene pozdĺž diaľnice a na ďalších miestach. Emden má tiež geotermálny energetický systém. Vďaka svojej aktívnej energetickej politike získalo mesto mnoho národných a európskych ocenení.

Energetická politika mesta stimuluje jeho hospodársky rozvoj a robí ho atraktívnym pre podnikateľské zámery. Prístavné mesto je schopné vďaka trvalo udržateľnej stratégii rozvoja, zabezpečiť si takmer 100% vlastnej spotreby energie. Má pevne na zreteli svoj cieľ „Zelený Emden 2030“.

Tagy

Energie
Inšpirácie

Mohlo by Vás zaujímať...

Inšpirácie

Zóna Hammarby Sjöstad – Štokholm, Švédsko

Začiatkom 90-tych rokov mala štvrť Hammarby Sjöstad zlú povesť. Pôvodne znečistená a nebezpečná priemyselno – rezidenčná zóna sa stala najpríjemnejšou časťou Štokholmu. Aktuálne patrí k najúspešnejším obnoveným mestským obytným štvrtiam na svete.