Systém na využívanie zrážok v domácnostiach

Systém na využívanie zrážok v domácnostiach

Systém na využívanie zrážok v domácnostiach

Domovský systém na použitie zrážok obsahuje nasledujúce prvky: nádrž, čerpadlo, spojenie s miestami použitia, prepad a systém dopĺňania. Výhodou takéhoto systému je, že rozmery obsahu zásobníka môžu byť prispôsobené množstvu zrážok a / alebo plánovanému použitiu.

Ak sú dimenzované optimalizované, bude optimalizované nielen zníženie spotreby pitnej vody; veľká časť zrážok bude tiež pufrovaná v čase špičky. Voda by sa mala zo zdravotných dôvodov používať len na nízkoúrovňové účely. K dispozícii sú filtračné systémy, ktoré môžu byť použité na maximalizáciu kvality vody odstránením všetkých alebo niektorých znečisťujúcich látok. Prebytočná voda vyplývajúca z nízkeho použitia alebo veľkého množstva zrážok sa odvádza. Ak je pôda vhodná, voda sa nechá infiltrovať; inak sa môže uchovávať v rybníku alebo inom pufrovacom zariadení.

ČASTI SYSTÉMU

Filter

Odtoky obsahujú tuhé látky, ktoré sa najlepšie odfiltrujú, aby sa zabránilo ich hnilobám a nepriaznivým vplyvom na kvalitu vody alebo poškodeniu systému. Existuje rad rôznych filtrov. Trubkové filtre, ktoré sa dodávajú v niekoľkých tvaroch a veľkostiach, môžu byť umiestnené priamo vo vertikálnom odtokovom kanáli. Tieto trubicové filtre filtrujú pevnú látku z vody a vypúšťajú ju oddelene.
Podzemné filtre, ako sú cyklónové a kaskádové filtre, sú umiestnené vo vnútri plochých zrážkových odtokov a navyše sú vhodné na filtrovanie väčších objemov vody. Pevná látka je zadržiavaná spolu s časťou vody a / alebo vypúšťaná do povrchových vôd, infiltračných systémov alebo dažďovej kanalizácie. Tieto filtre môžu byť umiestnené buď pred alebo v zásobníku.

Zdielať článok

VIETE VIAC?

Viete niečo, čo by mohlo druhým pomôcť? Máte aktuálnejšie alebo presnejšie poznatky?  Informácie, dokumenty, fotky alebo videá môžete zdielať prostredníctvom kontaktného formulára.   

Video

Správy

Správy

Trnava: Agrolesníctvo je budúcnosť

Trnava je prakticky nechránená stromami a zeleňou pred negatívnymi prejavmi počasia ako sú napríklad extrémne víchrice, búrky, suchá či horúčavy. Dôvodom je najmä spôsob využívania…
Správy

Spolu pre zeleň v Starom Meste

Mestská časť Staré Mesto v Bratislave prináša projekt Zelená pre zeleň s cieľom ozdraviť a skvalitniť životné prostredie zeleňou na verejných priestranstvách. Projekt pozostáva z…

Dokumenty

Dohoda v rámci Rámcovej zmluvy OSN o zmene klímy

Parížska dohoda o zmene klímy

Čistá planéta pre všetkých

Strategická vízia EÚ pre klimaticky neutrálne hospodárstvo

Energia 2020

Stratégia EÚ pre udržateľnú a bezpečnú energetiku

Stratégia adaptácie Slovenskej Republiky na zmenu klímy

Ministerstvo životného prostredia SR

Rámec politík v oblasti klímy a energetiky do 2030

Stratégia EÚ

Užitočné stránky

Global Climate Change

Stránky NASA venované klimatickej zmene

Panel IPCC

Medzivládny panel o zmene klímy

United Nations Climate Change

Stránky OSN venované klimatickej zmene

United Nations Enviroment Programme

Stránky OSN venované životnému prostrediu

EÚ Climate Action

Stránky komisie EÚ venovené klimatickej zmene

Climate Action Europe Network

Európska koálícia neziskového sektora pre oblasť klimatickej zmeny a energetiky