Ako pripraviť akčný plán organizácie na prírodné hrozby?

Ako pripraviť akčný plán organizácie na prírodné hrozby?

Negatívnym dôsledkom klimatickej zmeny sú čoraz častejšie extrémne prejavy počasia. Očakáva sa, že zmena podnebia ešte zhorší frekvenciu, intenzitu aj dopady niektorých druhov poveternostných javov ako sú búrky, víchrice, prívalové dažde či extrémne horúčavy a suchá.

Ako pripraviť budovu organizácie na záplavy?

Ako pripraviť budovu organizácie na záplavy?

Účinky klimatických zmien sa výrazne prejavujú aj v oblasti vodného cyklu. Rastúce teploty spôsobujú dlhotrvajúce obdobia sucha na jednej strane, na druhej strane sa zvyšuje výskyt extrémnych zrážok, ktorých priamym dôsledkov je vznik záplav.

Ako destilovať esenciálne oleje z rastlín?

Ako destilovať esenciálne oleje z rastlín?

Vyše 700 druhov rastlín obsahuje prospešné éterické oleje. Medzi tieto druhy rastlín patrí napríklad aromatická levanduľa alebo rozmarín. Ich extrakciou vznikajú esenciálne, vysoko koncentrované oleje, ktoré však radíme medzi nákladnejšie záležitosti. Najbežnejšou metódou extrakcie je destilácia, a preto sú pomerne jednoduché na výrobu doma.

Ako extrahovať  esenciálne oleje?

Ako extrahovať esenciálne oleje?

Ekosystém tône obsahuje veľké množstvo rastlinných aj živočíšnych druhov a mikroorganizmov. Tône sú určené najmä pre vodné rastliny, obojživelníky, vodné bezstavovce a mäkkýše. Nie sú to vodné plochy určené na chov rýb.  V okolí tône rastie často špecifická vegetácia.