Ako obmedziť pesticídy na poliach v okolí miest a obcí?

Ako obmedziť pesticídy na poliach v okolí miest a obcí?

xistujú rôzne systémy klasifikácie pesticídov podľa ich toxicity pre ľudí a životné prostredie. Postupné ukončenie používania vysoko nebezpečných pesticídov a ich nahradenie menej nebezpečnými je preto najzreteľnejším spôsobom, ako znížiť negatívne vedľajšie účinky pesticídov.

Vodotesné pomôcky

Vodotesné pomôcky

Na to, aby mohli susedstvá naďalej fungovať počas povodní a aby sa zabezpečilo ich rýchle zotavenie, je nevyhnutné, aby bola životne dôležitá infraštruktúra odolná voči vode. Napríklad pracovný zdroj je dôležitý pre pokračovanie čerpania. Energia a pitná voda sú nevyhnutné, ak sa majú ľudia zdržiavať alebo sa vrátiť do zaplaveného územia.

Mestské mokrade

Mestské mokrade

Mokrade sú prírodné oblasti bohaté na vodu, ktoré sa vyskytujú hlavne pozdĺž riek a delt. To sú však tie isté miesta, kde sa vyskytuje väčšina urbanizácie. Rozširovanie miest a zodpovedajúco nižšie hladiny podzemnej vody vyvíjajú tlak na mokrade a mokrú prírodu na celom svete. Mokrade sú svojou povahou preplnenými oblasťami pre rieky a ako také sú prirodzenými nárazníkmi dažďovej vody.

Vodné štvorce

Vodné štvorce

Vodné štvorce sa vo všeobecnosti používajú vo vnútorných mestských oblastiach s malým priestorom pre vodné nárazníky a tam, kde je vysoká hladina podzemnej vody nemožná.

Použitie upravenej odpadovej vody

Použitie upravenej odpadovej vody

Decentralizované spracovanie odpadových vôd na opätovné využitie odpadových vôd pomáha znížiť množstvo odpadových vôd. Navyše, niektoré systémy čistenia odpadových vôd sa dajú ľahko integrovať do územného usporiadania a výsledkom môžu byť viditeľné environmentálne opatrenia.

Využívanie povrchových vôd

Využívanie povrchových vôd

Ak sa povrchová voda používa ako alternatíva pitnej vody, dôležitými faktormi sú kvalita a dostupnosť. Okrem toho nie je možné narušiť vodnú bilanciu povrchovej vody nepriaznivo z odberov. Kvalita povrchovej vody sa v jednotlivých situáciách podstatne líši; v každom prípade sa bude musieť voda testovať, aby sa určilo, či sa môže použiť na nahradenie pitnej vody na konkrétny účel.

Ako môžu seniori ušetriť peniaze a prispieť životnému prostrediu?

Ako môžu seniori ušetriť peniaze a prispieť životnému prostrediu?

Zachytávanie a používanie dažďovej vody pomáha znižovať vaše účty za vodu a zároveň podporuje prirodzený život opelovačov a množstva dôležitých živočíchov. Za menej ako 2 hodiny jednoduchej práce dokážete jednoucho upraviť svoj balkón, strechu či záhradu a pomôcť tak napríklad včelám, motýľom či vtákom.