Mestské lesy a parky

Mestské lesy a parky

Mestské lesy majú mnoho funkcií. Okrem toho, že poskytujú rekreačný priestor a prispievajú k zníženiu tepelného stresu, môžu v meste vytvoriť ostrovy s relatívne čistým vzduchom.

Ulice a stromy lemované pruhy

Ulice a stromy lemované pruhy

Vysádzanie stromov na uliciach, námestiach a parkoviskách vytvára odtieň a evapotranspiráciu, a preto má chladiaci účinok. Husté lístie na rušných cestách nie je prospešné, pretože emisie z vozidiel majú tendenciu byť uväznené pod lístím. Správny typ stromu a správny tvar vrchu stromu môžu pomôcť zabrániť hromadeniu znečisťujúcich látok. Typ stromu by mal byť zvolený tak, aby vyhovoval miestnemu systému vlhkosti.