Ako dopriať kosačke, trávniku aj sebe odpočinok?

Ako dopriať kosačke, trávniku aj sebe odpočinok?

Menej aktivity, viac sledovania, viac výsledkov. Vytvorte na niektorých miestach pestrejší trávnik. Trávy a rôzne rastliny sa vo vašom okolí vysejú aj samé. Podporte v raste tie, ktoré na pozemku chcete. Odvďačia sa vám krásnym vzhľadom a zlepšením mikroklímy prostredia. Kosačku je možné nechať odpočívať až do jesene. Následné kosenie napodobňuje kosenie lúk za čias našich predkov, keď sa lúky kosili už po zvyčajne suchšom lete a v čase, keď mali rastliny vyvinuté semená na ďalšie šírenie. 

Ako využiť merania znečistenia vzduchu pre zdravší vzduch v meste?

Ako využiť merania znečistenia vzduchu pre zdravší vzduch v meste?

Samosprávy čoraz viac prejavujú záujem o zlepšenie kvality ovzdušia, a  preto sú potrebné rozsiahlejšie a kvalitnejšie dáta  pre zavádzanie nových opatrení. Našťastie, za posledné roky došlo v zaznamenávaní kvality ovzdušia v mestách k veľkému posunu. Pri zhromažďovaní údajov o kvalite ovzdušia by inteligentné mestá mali brať do úvahy nasledujúce odporúčania.

Čo môžete urobiť pre čistejší vzduch v meste alebo obci?

Čo môžete urobiť pre čistejší vzduch v meste alebo obci?

V našich mestách a obciach sa nachádza množstvo malých, ale aj významnejśích zdrojov znečistenia ovzdušia. Ide o vozidlá, stavebné stroje, kosačky, vykurovanie budov či priemyselné zdroje znečistenia. Často celkové emisie z menších, ale početných zdrojov, prevyšujú tie z veľkých priemyselných zdrojov.

Mestské lesy a parky

Mestské lesy a parky

Mestské lesy majú mnoho funkcií. Okrem toho, že poskytujú rekreačný priestor a prispievajú k zníženiu tepelného stresu, môžu v meste vytvoriť ostrovy s relatívne čistým vzduchom.

Ulice a stromy lemované pruhy

Ulice a stromy lemované pruhy

Vysádzanie stromov na uliciach, námestiach a parkoviskách vytvára odtieň a evapotranspiráciu, a preto má chladiaci účinok. Husté lístie na rušných cestách nie je prospešné, pretože emisie z vozidiel majú tendenciu byť uväznené pod lístím. Správny typ stromu a správny tvar vrchu stromu môžu pomôcť zabrániť hromadeniu znečisťujúcich látok. Typ stromu by mal byť zvolený tak, aby vyhovoval miestnemu systému vlhkosti.