Ako pripraviť budovu na silné dažde?

Ako pripraviť budovu na silné dažde?

Účinky klimatických zmien sa výrazne prejavujú aj v oblasti vodného cyklu. Čoraz častejšie sa na území Slovenska prejavujú extrémne lokálne búrky s veľkým množstvom zrážok v krátkom čase.

Ako sa pripraviť a postupovať pri povodniach?

Ako sa pripraviť a postupovať pri povodniach?

Povodeň alebo záplava je prírodný jav podobne, ktorý sa nedá vždy dostatočne vopred predpovedať. Klimatická zmena zvyšuje na Slovensku výskyt extrémnych zrážok, ktorých priamym dôsledkov je vznik najmä lokálnych povodní.

Ako pripraviť budovu organizácie na záplavy?

Ako pripraviť budovu organizácie na záplavy?

Účinky klimatických zmien sa výrazne prejavujú aj v oblasti vodného cyklu. Rastúce teploty spôsobujú dlhotrvajúce obdobia sucha na jednej strane, na druhej strane sa zvyšuje výskyt extrémnych zrážok, ktorých priamym dôsledkov je vznik záplav.

Ako si urobiť  dažďovú záhradu pri dome?

Ako si urobiť dažďovú záhradu pri dome?

S dažďovými záhradami sa najlepšie kombinujú kríky s hustými koreňovými systémami, ktoré nasávajú prebytočnú vodu a zabraňujú erózii pôdy. Vyhľadajte také, ktoré sú pre vašu pôdu najvhodnejšie. Väčšina kríkov uprednostňuje pred ílom zeminu s dobrým odvodňovaním. Najlepšie rastú vo vlhkých, ale nie presýtených podmienkach.