Ako si urobiť  dažďovú záhradu pri dome?

Ako si urobiť dažďovú záhradu pri dome?

S dažďovými záhradami sa najlepšie kombinujú kríky s hustými koreňovými systémami, ktoré nasávajú prebytočnú vodu a zabraňujú erózii pôdy. Vyhľadajte také, ktoré sú pre vašu pôdu najvhodnejšie. Väčšina kríkov uprednostňuje pred ílom zeminu s dobrým odvodňovaním. Najlepšie rastú vo vlhkých, ale nie presýtených podmienkach.

Ako zbierať dažďovú vodu zo strechy?

Ako zbierať dažďovú vodu zo strechy?

V súčasnosti sa zber dažďovej vody sa stáva vhodnou voľbou zásobovania domácností a podnikov najmä v mestskom prostredí. Zberné systémy dažďovej vody môžu byť nakonfigurované tak, aby vyhovovali rôznym potrebám a špecifikáciám.

Ako viete využiť odpadovú vodu v domácnosti?

Ako viete využiť odpadovú vodu v domácnosti?

V domácnostiach s prístupom k spoľahlivému zásobovaniu dažďovou vodou je spravidla hospodárnejšie používať sivú vodu vonku a dažďovú vodu v interiéri. Ak však nemôžete nazbierať dostatok dažďovej vody, upravená sivá voda môže spoľahlivo znížiť spotrebu vody v interiéri.

Štvrť Ruwenbos – Enschede, NL

Štvrť Ruwenbos – Enschede, NL

Na začiatku 90-tych rokov zaviedol mestský úrad v Enschede – v štvrti Ruwenbos, neskôr aj v štvrti Oikos, nový vodohodpodársky systém v podobe bioswales – krajinných prvkov, drenážnej plochy určenej na koncentrovanie a odstraňovanie odpadu zo znečistenej povrchovej odtokovej vody.

Štvrť HafenCity – Hamburg, DE

Štvrť HafenCity – Hamburg, DE

Hamburg je často označovaný za Benátky severu, pre množstvo kanálov a mostov. Je tretím najväčším prístavom Európy, po Antverpách a Rotterdame. Rieky Bille a Alster sa tu vlievajú do Labe, ktorá približne 110 km severne od metropoly ústi do Severného mora.

Mestské farmárstvo – Berlín, DE

Mestské farmárstvo – Berlín, DE

V starej berlínskej továrni sa v mestskom poľnohospodárskom projekte chovajú sladkovodné ryby – ostrieže, v zbernej dažďovej vode. Voda obohatená vylučovaním rýb, sa používa na pestovanie zeleniny v skleníkoch. Výhodou systému je, že sa jedná takmer o uzavretý vodný cyklus.

Re-naturalizácia brehov vodných plôch

Re-naturalizácia brehov vodných plôch

Riečne koryto predstavuje dno rieky, vrátane každého brehu. V minulosti boli korytá umelo zrekonštruované betónovými alebo veľkými kameňmi, čím sa zmenili toky a zmenšila sa fauna a vegetačná diverzita.