Ako pripraviť budovu na silné dažde?

Ako pripraviť budovu na silné dažde?

Účinky klimatických zmien sa výrazne prejavujú aj v oblasti vodného cyklu. Čoraz častejšie sa na území Slovenska prejavujú extrémne lokálne búrky s veľkým množstvom zrážok v krátkom čase.

Ako sa pripraviť a postupovať pri povodniach?

Ako sa pripraviť a postupovať pri povodniach?

Povodeň alebo záplava je prírodný jav podobne, ktorý sa nedá vždy dostatočne vopred predpovedať. Klimatická zmena zvyšuje na Slovensku výskyt extrémnych zrážok, ktorých priamym dôsledkov je vznik najmä lokálnych povodní.

Ako pripraviť akčný plán organizácie na prírodné hrozby?

Ako pripraviť akčný plán organizácie na prírodné hrozby?

Negatívnym dôsledkom klimatickej zmeny sú čoraz častejšie extrémne prejavy počasia. Očakáva sa, že zmena podnebia ešte zhorší frekvenciu, intenzitu aj dopady niektorých druhov poveternostných javov ako sú búrky, víchrice, prívalové dažde či extrémne horúčavy a suchá.

Ako pripraviť budovu organizácie na záplavy?

Ako pripraviť budovu organizácie na záplavy?

Účinky klimatických zmien sa výrazne prejavujú aj v oblasti vodného cyklu. Rastúce teploty spôsobujú dlhotrvajúce obdobia sucha na jednej strane, na druhej strane sa zvyšuje výskyt extrémnych zrážok, ktorých priamym dôsledkov je vznik záplav.

Ako vie filozofia podporiť riešenia klimatickej zmeny?

Ako vie filozofia podporiť riešenia klimatickej zmeny?

Zmena klímy a životného prostredia je interdisciplinárny problém a jeho príčiny, dôsledky a riešenia je potrebné hľadať v mnohých rôznych vedných disciplínach od prírodných, cez spoločenské, humanitné, etické, technologické až po tie umelecké. Zmena životného prostredia a klimatických podmienok je ako stvorená pre filozofické úvahy a hľadanie nových hodnôt.

Ako vie hudba podporiť riešenia klimatickej zmeny?

Ako vie hudba podporiť riešenia klimatickej zmeny?

Hudba, ako aj iné umelecké formy, dokážu človeka povzbudiť, motivovať, liečiť či zmeniť náš prístup k meniacemu sa svetu. Môže pomôcť poukázať na zmenu klímy, potrebné riešenie či pomôcť pri spracovávaní emócií. Hudba a emócie hrajú významnú úlohu pri potrebe rýchlych krokov smerujúcich k budovaniu sveta, ktorý je šetrný k životnému prostrediu.

Ako vie matematika pomôcť riešeniam klimatickej zmeny?

Ako vie matematika pomôcť riešeniam klimatickej zmeny?

Matematika je definovaná ako štúdium zákonitostí štruktúry, zmeny a priestoru. Neformálne ju môžeme tiež nazvať štúdiom „diagramov a čísel“. Matematiku možno chápať jednoducho ako rozšírenie hovoreného a písaného jazyka s veľmi presne definovanou slovnou zásobou a gramatikou, s cieľom opisovať a skúmať fyzikálne a konceptuálne vzťahy. Znalosti matematiky sú dôležité pri analýze poznatkov o klimatickej zmene ako aj pri návrhoch možných riešení. Aj preto hrá výučba matematiky, podpora matematického výskumu dôležitú úlohu pri budovaní sveta priaznivého pre klímu a vychováva kritických mysliteľov.

Ako využiť ekologické stavebné materiály namiesto betónu?

Ako využiť ekologické stavebné materiály namiesto betónu?

Rastúci podiel z tohto množstva odpadu sa recykluje a kompostuje, a čoraz menší podiel sa posiela na skládky. Tak, ako môžeme z biologického odpadu získať kvalitnú pôdu na pestovanie potravín, môžeme z rôzneho odpadu získať vzácny stavebný materiál pre náš domov ći záhradu. Odpad tak nemusí znamenať úplný koniec, ale môže sa stať začiatkom nového životného cyklu. Pri náhrade betónu na stavbe si tak dnes viete vybrať medzi prírodným alebo ekologickým riešením.