Ako si urobiť  dažďovú záhradu pri dome?

Ako si urobiť dažďovú záhradu pri dome?

S dažďovými záhradami sa najlepšie kombinujú kríky s hustými koreňovými systémami, ktoré nasávajú prebytočnú vodu a zabraňujú erózii pôdy. Vyhľadajte také, ktoré sú pre vašu pôdu najvhodnejšie. Väčšina kríkov uprednostňuje pred ílom zeminu s dobrým odvodňovaním. Najlepšie rastú vo vlhkých, ale nie presýtených podmienkach.

Ako obmedziť pesticídy na poliach v okolí miest a obcí?

Ako obmedziť pesticídy na poliach v okolí miest a obcí?

xistujú rôzne systémy klasifikácie pesticídov podľa ich toxicity pre ľudí a životné prostredie. Postupné ukončenie používania vysoko nebezpečných pesticídov a ich nahradenie menej nebezpečnými je preto najzreteľnejším spôsobom, ako znížiť negatívne vedľajšie účinky pesticídov.

Emscher Park – Duisburg-Nord, Nemecko

Emscher Park – Duisburg-Nord, Nemecko

Krajinný park Duisburg-Nord vznikol v 90-tych rokoch minulého storočia v nemeckom Porúrí. Bol realizovaný ako jeden zo 100 projektov v rámci programu „Internationale Bauausstellung (IBA) Emscherpark“. Hlavným cieľom bolo poskytnúť nový ekologický, ekonomický, sociálny a kultúrny impulz starej priemyselnej oblasti prostredníctvom reštrukturalizačných projektov.

Zelené strechy – Rotterdam, Holandsko

Zelené strechy – Rotterdam, Holandsko

Rotterdam je niekoľko rokov lídrom v téme zelených striech. V súčasnosti je v meste inštalovaných viac ako 360 000 m2 zelených striech. Okrem toho bolo na strechách inštalovaných približne 75 000 m2 solárnych panelov.

Mesto v záhrade – Singapur, Singapur

Mesto v záhrade – Singapur, Singapur

Singapur, ostrovný štát s druhým najrušnejším prístavom v Ázii, nasmeroval svoj rast tak, aby sa stal jedným z najzelenších miest na svete. Za posledných 50 rokov sa premenil na nepoznanie.

Ako vysádzať a starať sa o skupiny stromov v meste alebo obci?

Ako vysádzať a starať sa o skupiny stromov v meste alebo obci?

Keď stromy rastú spolu, sú oveľa odolnejšie, ako keď rastú izolovane. V náročnom prostredí obcí a miest to platí ešte viac ako vo voľnej krajine. Stromy sú spolu odolnejšie a vedia si navzájom pomáhať rôznymi často ešte nepoznanými spôsobmi. Vedia si prostredníctvom siete koreňov navzájom rozdeliť živiny a vodu tak, aby každý strom mohol optimálne rásť. Ak pomáhame jednotlivým stromom tým, že ich zbavujeme ostatnej rastlinnej “konkurencie”, často ich tým nevedome zbavujeme potrebných spolupracovníkov v komplexnom ekosystéme.