Ako podporiť užitočný hmyz v krajine?

Ako podporiť užitočný hmyz v krajine?

Za posledné dekády populácie hmyzu po celom svete klesli o desiatky percent a situácia je vážna. Hlavné faktory, ktoré prispievajú k znižovaniu počtu hmyzu sú: strata pôvodných biotopov, znečistenie vzduchu a pôdy, používanie pesticídov a chemických hnojív a zmena klímy. Čo môžeme urobiť pre podporu hmyzu potrebného na obnovu lokálnych ekosystémov?

Ako destilovať esenciálne oleje z rastlín?

Ako destilovať esenciálne oleje z rastlín?

Vyše 700 druhov rastlín obsahuje prospešné éterické oleje. Medzi tieto druhy rastlín patrí napríklad aromatická levanduľa alebo rozmarín. Ich extrakciou vznikajú esenciálne, vysoko koncentrované oleje, ktoré však radíme medzi nákladnejšie záležitosti. Najbežnejšou metódou extrakcie je destilácia, a preto sú pomerne jednoduché na výrobu doma.

Ako kompostovať na záhrade?

Ako kompostovať na záhrade?

Odporúčame zohľadniť niektoré zásady a pravidlá, ktoré sú rokmi overené v praxi. Výber vhodného umiestnenia pre vaše kompostovisko je rozhodujúci. Vyhľadajte vodorovnú, dobre odvodnenú oblasť, ktorá je dostatočne blízko vášho domu, aby bola ľahko prístupná. Miesto, na ktorom bude kompostovisko by nemalo byť preexponované vetrom, a tiež by nemalo byť na priamom slnečnom svetle. Ideálne je miesto, ktoré je chránené, na čiastočnom slnečnom svetle a v tesnej blízkosti zdroja vody.