Tvrdé drenážne vozovky

Tvrdé drenážne vozovky

Tvrdé drenážne vozovky, známe tiež ako porézne vozovky, sú prírodnou infraštruktúrou, ktorá poskytuje možnosti pre zvýšený prienik dažďovej a povrchovej vody cez spevnený povrch.

Re-naturalizácia brehov vodných plôch

Re-naturalizácia brehov vodných plôch

Riečne koryto predstavuje dno rieky, vrátane každého brehu. V minulosti boli korytá umelo zrekonštruované betónovými alebo veľkými kameňmi, čím sa zmenili toky a zmenšila sa fauna a vegetačná diverzita.

Inteligentná pôda ako substrát

Inteligentná pôda ako substrát

Spracovanie inteligentných pôd má dvojaký účel, na jednej strane je zhodnotený použitý odpad, minimalizujú sa potenciálne vplyvy na životné prostredie vyplývajúce zo zlého hospodárenia s nimi a na druhej strane sa degradované pôdy získavajú bez nadmerných nákladov.

Zelené ploty

Zelené ploty

Hlavným cieľom je zabezpečiť zelené oddelenie medzi riekou a chodcami a vytvoriť malé biotopy pre voľne žijúce živočíchy.

Zelené kryty

Zelené kryty

Zelený kryt je veľmi ľahký typ zelenej strechy. Tento typ zelenej strechy má veľmi ľahký a tenký substrát, aby sa zabránilo tomu, že strecha má veľkú hmotnosť.