Ako kompostovať na záhrade?

Ako kompostovať na záhrade?

Odporúčame zohľadniť niektoré zásady a pravidlá, ktoré sú rokmi overené v praxi. Výber vhodného umiestnenia pre vaše kompostovisko je rozhodujúci. Vyhľadajte vodorovnú, dobre odvodnenú oblasť, ktorá je dostatočne blízko vášho domu, aby bola ľahko prístupná. Miesto, na ktorom bude kompostovisko by nemalo byť preexponované vetrom, a tiež by nemalo byť na priamom slnečnom svetle. Ideálne je miesto, ktoré je chránené, na čiastočnom slnečnom svetle a v tesnej blízkosti zdroja vody.

Ako obmedziť pesticídy na poliach v okolí miest a obcí?

Ako obmedziť pesticídy na poliach v okolí miest a obcí?

xistujú rôzne systémy klasifikácie pesticídov podľa ich toxicity pre ľudí a životné prostredie. Postupné ukončenie používania vysoko nebezpečných pesticídov a ich nahradenie menej nebezpečnými je preto najzreteľnejším spôsobom, ako znížiť negatívne vedľajšie účinky pesticídov.

Inteligentná pôda ako substrát

Inteligentná pôda ako substrát

Spracovanie inteligentných pôd má dvojaký účel, na jednej strane je zhodnotený použitý odpad, minimalizujú sa potenciálne vplyvy na životné prostredie vyplývajúce zo zlého hospodárenia s nimi a na druhej strane sa degradované pôdy získavajú bez nadmerných nákladov.

Vertikálne helofytové filtre

Vertikálne helofytové filtre

Helofytový filter je pieskový filter, ktorý je všeobecne zasadený rákosím. Vlastné ošetrenie vody sa vykonáva baktériami žijúcimi v koreňoch. Trstiny slúžia hlavne na prevzdušňovanie koreňov a na zachytávanie dusičnanov a fosforu.

Terénne úpravy zavlažovacej politiky

Terénne úpravy zavlažovacej politiky

Ak je v časoch dlhšieho sucha šanca na poškodenie vegetácie, musí byť zavlažovaná. Ak sa to vykonáva periodicky (týždenne), rastliny si zvyknú, že sa to nevyskytuje denne a zakorenia sa hlbšie v pôde. Ak sa zavlažovanie vykonáva neskoro v priebehu dňa, dochádza aj k menšej strate odparovaním. Druhy môžu byť zoskupené v súlade s ich požiadavkami na vodu; rozvrh zavlažovania je možné zodpovedajúcim spôsobom upraviť.