Mestské lesy a parky

Mestské lesy a parky

Mestské lesy majú mnoho funkcií. Okrem toho, že poskytujú rekreačný priestor a prispievajú k zníženiu tepelného stresu, môžu v meste vytvoriť ostrovy s relatívne čistým vzduchom.