Ako môže vizuálne umenie pomôcť riešeniam klimatickej zmeny?

Ako môže vizuálne umenie pomôcť riešeniam klimatickej zmeny?

Klimatická zmena môže byť ťažkou a emočne náročnou témou, najmä ak jej dopady vnímame v našom živote. Každý rok pozorujeme silnejšie búrky a víchrice, extrémne teploty, vysychanie krajiny či vymieranie druhov. Tieto negatívne dopady ovplyvňujú prírodný svet a život ľudí po celom svete. Klimatická zmena je multidisciplinárna téma a možno ju pokryť na hodinách takmer každého vyučovacieho predmetu. Ako môže vizuálne umenie a jeho výučba podnietiť predstavivosť študentov a inšpirovať ich k zmene životného štýlu či motivovať k riešeniam klimatickej zmeny?

Ako prispôsobiť vyučovanie cudzích jazykov riešeniam klimatickej zmeny?

Ako prispôsobiť vyučovanie cudzích jazykov riešeniam klimatickej zmeny?

Úlohou učiteľov jazykov je naučiť študentov prekonávať komunikačné problémy medzi rôznymi krajinami a ich kultúrami. Aj riešenia klimatickej zmeny si vyžadujú medzinárodnú spoluprácu. Mediálna výchova, čítanie, písanie, rozprávanie, argumentácia a zručnosti jasného a efektívneho vyjadrovania vlastných emócii zohrávajú čoraz dôležitejšiu úlohu nielen v environmentálnej výchove, ale aj vo vzdelávaní cudzích jazykov. Učením sa komunikácií v cudzom jazyku je možné rozvíjať v duchu hlbokého porozumenia dôležitosti životného prostredia, porozumenia klimatickej zmeny a možnosti jej riešení.

Ako pripraviť školu a študentov na blesky?

Ako pripraviť školu a študentov na blesky?

Čo robí vaša škola na ochranu študentov pred smrteľnými údermi blesku? V dnešnom digitálnom veku je dnes viac ako kedykoľvek predtým jednoduchšie predchádzať týmto typom nehôd a upokojiť rodičov, učiteľov aj študentov.