Ako prispôsobiť lokálnu ekonomiku klimatickej zmene?

Ako prispôsobiť lokálnu ekonomiku klimatickej zmene?

Náš postoj k spotrebe či komunite môže byť našim prejavom zodpovednosti aj aktívneho občianstva. Máme k dispozícii viac produktov a služieb ako kedykoľvek predtým v histórii. V tejto situácii majú zároveň mladí ľudia čoraz väčší vplyv na nákupné rozhodnutia celej rodiny.Vzťah ku komunite, životnému prostrediu aj riešeniam klimatickej zmeny je preto veľmi dôležitý. Hodiny ekonómie a podnikania poskytujú dobrú príležitosť na precvičenie si rôznych zručností a získanie potrebných znalostí. Ako na to?

Ako prispôsobiť vyučovanie ekonomiky a podnikania riešeniam klimatickej zmeny?

Ako prispôsobiť vyučovanie ekonomiky a podnikania riešeniam klimatickej zmeny?

Hodiny ekonómie a podnikania poskytujú dobrú príležitosť na precvičenie si rôznych znalostí a zručností použiteľných v oblasti adaptácie na zmenu klímy aj skvalitňovania životného prostredia a fungovanie miest a obcí. Aký dopad má klimatická zmena na ekonomiku a aký vývoj sa predpokladá? Aké hrozby a aké príležitosti to prináša? Ako vedia podniky a podnikatelia prispieť k zelenšej budúcnosti? Čím vedia prispieť študenti k potrebnej zmene?

Ako si vyberať profesiu s ohľadom na zmenu klímy?

Ako si vyberať profesiu s ohľadom na zmenu klímy?

Porozumenie minulosti nám pomáha lepšie porozumieť súčasnosti a zároveň zistiť, aké rozhodnutia by sa mali urobiť pre vytváranie lepšej a odolnejšej budúcnosti. Výučba dejepisu hrá preto dôležitu ulohu pri tvorbe udržateľnej a spravodlivejsej spoločnosti, ktorá je šetrná voči životnému prostrediu aj klimatický podmienkam. Ak porozumieme chybam z minulosti a zistime, co v minulosti dobre fungovalo, mozeme studentom ukazat cestu k zelenšej ekonomike aj lepsie spravovanej spolocnosti.

Ako môže móda a textil pomôcť riešeniam klimatickej zmeny?

Ako môže móda a textil pomôcť riešeniam klimatickej zmeny?

Napriek tomu, že to nie je na prvý pohľad zrejmé, textilný priemysel zohráva dôležitú rolu v boji proti klimatickej zmene. To, ako budeme pristupovať k móde, oblečeniu a životnému štýlu môže veľa zmeniť. Látky, z ktorých sú vytvárané kúsky nášho oblečenie môžu byť ekologické, a zároveň nášmu zdraviu prospešné. Ako môžeme dopomôcť tejto zmene my?

Ako môžu technické vedy pomôcť riešeniam zmeny klímy?

Ako môžu technické vedy pomôcť riešeniam zmeny klímy?

Moderné technológie 19. a 20. stroročia pripravili cestu pre rôzne multifunkčné zariadenia. V dnešnej dobe sú to napríklad inteligentné hodinky či smartfóny s prvkami umelej inteligencie. Podľa mnohých odborníkov sa nachádzame na prahu 4. priemyselnej revolúcie. Počítače sú čoraz rýchlejšie, prenosnejšie a výkonnejšie. Technológie a najmä potreba materiálu a energie na ich obsluhu, so sebou však priniesli aj množstvo negatívnych efektov vrátane drancovania životného prostredia a zmeny klímy. Ako môžu technické vedy pomôcť riešeniam zmeny klímy a ako pracovať so študentmi?

Ako vie filozofia podporiť riešenia klimatickej zmeny?

Ako vie filozofia podporiť riešenia klimatickej zmeny?

Zmena klímy a životného prostredia je interdisciplinárny problém a jeho príčiny, dôsledky a riešenia je potrebné hľadať v mnohých rôznych vedných disciplínach od prírodných, cez spoločenské, humanitné, etické, technologické až po tie umelecké. Zmena životného prostredia a klimatických podmienok je ako stvorená pre filozofické úvahy a hľadanie nových hodnôt.