Ako prispôsobiť lokálnu ekonomiku klimatickej zmene?

Ako prispôsobiť lokálnu ekonomiku klimatickej zmene?

Náš postoj k spotrebe či komunite môže byť našim prejavom zodpovednosti aj aktívneho občianstva. Máme k dispozícii viac produktov a služieb ako kedykoľvek predtým v histórii. V tejto situácii majú zároveň mladí ľudia čoraz väčší vplyv na nákupné rozhodnutia celej rodiny.Vzťah ku komunite, životnému prostrediu aj riešeniam klimatickej zmeny je preto veľmi dôležitý. Hodiny ekonómie a podnikania poskytujú dobrú príležitosť na precvičenie si rôznych zručností a získanie potrebných znalostí. Ako na to?

Ako prispôsobiť vyučovanie ekonomiky a podnikania riešeniam klimatickej zmeny?

Ako prispôsobiť vyučovanie ekonomiky a podnikania riešeniam klimatickej zmeny?

Hodiny ekonómie a podnikania poskytujú dobrú príležitosť na precvičenie si rôznych znalostí a zručností použiteľných v oblasti adaptácie na zmenu klímy aj skvalitňovania životného prostredia a fungovanie miest a obcí. Aký dopad má klimatická zmena na ekonomiku a aký vývoj sa predpokladá? Aké hrozby a aké príležitosti to prináša? Ako vedia podniky a podnikatelia prispieť k zelenšej budúcnosti? Čím vedia prispieť študenti k potrebnej zmene?

Ako si vyberať profesiu s ohľadom na zmenu klímy?

Ako si vyberať profesiu s ohľadom na zmenu klímy?

Porozumenie minulosti nám pomáha lepšie porozumieť súčasnosti a zároveň zistiť, aké rozhodnutia by sa mali urobiť pre vytváranie lepšej a odolnejšej budúcnosti. Výučba dejepisu hrá preto dôležitu ulohu pri tvorbe udržateľnej a spravodlivejsej spoločnosti, ktorá je šetrná voči životnému prostrediu aj klimatický podmienkam. Ak porozumieme chybam z minulosti a zistime, co v minulosti dobre fungovalo, mozeme studentom ukazat cestu k zelenšej ekonomike aj lepsie spravovanej spolocnosti.