Východná zelená sieť – Londýn, UK

Východná zelená sieť – Londýn, UK

Londýn predstavil v roku 2006 koncept mestského otepľovania “London, Urban Heat Island” ako dôležitý parameter pre ďalšie územné plánovanie. Možno ho považovať za jeden z východiskových bodov projektu “East London Green Grid project”.

Štvrť HafenCity – Hamburg, DE

Štvrť HafenCity – Hamburg, DE

Hamburg je často označovaný za Benátky severu, pre množstvo kanálov a mostov. Je tretím najväčším prístavom Európy, po Antverpách a Rotterdame. Rieky Bille a Alster sa tu vlievajú do Labe, ktorá približne 110 km severne od metropoly ústi do Severného mora.

Výber rastlín odolných voči suchu

Výber rastlín odolných voči suchu

Rastliny odolné voči suchu sú vhodnejšie na premostenie dlhších období sucha, pretože majú väčšiu schopnosť absorbovať vodu v mestských oblastiach a / alebo majú relatívne nízku úroveň odparovania. Hoci všetky klimatické scenáre ukazujú priemerný nárast zimných teplôt, vegetácia v Holandsku musí byť odolná voči mrazu. Stredomorská vegetácia nemôže byť ľahko zasadená.

Vodotesné pomôcky

Vodotesné pomôcky

Na to, aby mohli susedstvá naďalej fungovať počas povodní a aby sa zabezpečilo ich rýchle zotavenie, je nevyhnutné, aby bola životne dôležitá infraštruktúra odolná voči vode. Napríklad pracovný zdroj je dôležitý pre pokračovanie čerpania. Energia a pitná voda sú nevyhnutné, ak sa majú ľudia zdržiavať alebo sa vrátiť do zaplaveného územia.

Povolenie prirodzeného toku povodňovej vody

Povolenie prirodzeného toku povodňovej vody

V oblastiach, ktoré sú náchylné na záplavy, možno budovy najlepšie umiestniť tak, aby čo najmenej zasahovali do toku vody a odtoku. To znižuje riziko, že sa budovy zrútia pod tlakom vody alebo sa zmyjú prúdmi.

Zadržiavacia stena

Zadržiavacia stena

Zadržiavacia stena, ktorá zadržiava vysokú vodu, pomáha udržiavať obytnú zónu za ňou dlhšiu dobu suchú.