Ako pripraviť budovu na silné dažde?

Ako pripraviť budovu na silné dažde?

Účinky klimatických zmien sa výrazne prejavujú aj v oblasti vodného cyklu. Čoraz častejšie sa na území Slovenska prejavujú extrémne lokálne búrky s veľkým množstvom zrážok v krátkom čase.

Ako využiť merania znečistenia vzduchu pre zdravší vzduch v meste?

Ako využiť merania znečistenia vzduchu pre zdravší vzduch v meste?

Samosprávy čoraz viac prejavujú záujem o zlepšenie kvality ovzdušia, a  preto sú potrebné rozsiahlejšie a kvalitnejšie dáta  pre zavádzanie nových opatrení. Našťastie, za posledné roky došlo v zaznamenávaní kvality ovzdušia v mestách k veľkému posunu. Pri zhromažďovaní údajov o kvalite ovzdušia by inteligentné mestá mali brať do úvahy nasledujúce odporúčania.

Tvrdé drenážne vozovky

Tvrdé drenážne vozovky

Tvrdé drenážne vozovky, známe tiež ako porézne vozovky, sú prírodnou infraštruktúrou, ktorá poskytuje možnosti pre zvýšený prienik dažďovej a povrchovej vody cez spevnený povrch.