Ako obmedziť pesticídy na poliach v okolí miest a obcí?

Ako obmedziť pesticídy na poliach v okolí miest a obcí?

xistujú rôzne systémy klasifikácie pesticídov podľa ich toxicity pre ľudí a životné prostredie. Postupné ukončenie používania vysoko nebezpečných pesticídov a ich nahradenie menej nebezpečnými je preto najzreteľnejším spôsobom, ako znížiť negatívne vedľajšie účinky pesticídov.

Mestské mokrade – Londýn, UK

Mestské mokrade – Londýn, UK

London Wetland Center – je prírodnou rezerváciou, spravovanou charitatívnou organizáciou Wildfowl and Wetlands Trust. WWT chráni mokrade pre voľne žijúce zvieratá a ľudí. Pracovné tímy centra zachovávajú biotop pre širokú škálu druhov a tým udržiavajú biodiverzitu v oblasti Barnes.

Centenary Riverside park – Rotherham, UK

Centenary Riverside park – Rotherham, UK

Na predmestí anglického Rotherhamu sa nachádza Centenary Riverside Nature Park. Je to malá oáza uprostred priemyselného pásma. Vyše 5 hektárovú rezerváciu pozdĺž rieky Don tvoria nádherné divokvitnúce lúky, rybníky a mokrade, ktoré priťahujú množstvo vtákov, cicavcov a drobných živočíchov.

Emscher Park – Duisburg-Nord, DE

Emscher Park – Duisburg-Nord, DE

Krajinný park Duisburg-Nord vznikol v 90-tych rokoch minulého storočia v nemeckom Porúrí. Bol realizovaný ako jeden zo 100 projektov v rámci programu „Internationale Bauausstellung (IBA) Emscherpark“. Hlavným cieľom bolo poskytnúť nový ekologický, ekonomický, sociálny a kultúrny impulz starej priemyselnej oblasti prostredníctvom reštrukturalizačných projektov.

Komunitné záhrady – Paríž, FR

Komunitné záhrady – Paríž, FR

Jardins partagés sú komunitné záhrady zriadené miestnymi susedskými iniciatívami na malých verejných pozemkoch, ktoré prideľujú miestne úrady. Obyvatelia mesta začali s upravovaním prázdnych pozemkov v centre mesta postupne.

Prinzessinnengarten – Berlín, DE

Prinzessinnengarten – Berlín, DE

Berlínska štvrť Kreuzberg je rozmanitá a svetovo známa. Nájdete tu zašité nočné kluby, jedinečné svetové kuchyňe aj moderné umenie na výnimočnej úrovni. Rozľahlá mestská štvrť je domovom študentov, umelcov a početnej tureckej populácie s množstvom reštaurácií.

Štvrť Ruwenbos – Enschede, NL

Štvrť Ruwenbos – Enschede, NL

Na začiatku 90-tych rokov zaviedol mestský úrad v Enschede – v štvrti Ruwenbos, neskôr aj v štvrti Oikos, nový vodohodpodársky systém v podobe bioswales – krajinných prvkov, drenážnej plochy určenej na koncentrovanie a odstraňovanie odpadu zo znečistenej povrchovej odtokovej vody.

Zelené strechy – Zürich, CH

Zelené strechy – Zürich, CH

Od roku 1991 zaviedlo mesto Zürich povinnosť vytvárať pri výstavbe nových bytov alebo pri renovácii starších domov “zelené strechy”, pokiaľ nie sú ploché strechy využívané ako terasy. Hlavným cieľom stratégie je zvýšenie biodiverzity a jedinečná úloha zelených striech v kolobehu vody.

Ako postaviť  penzión pre včely?

Ako postaviť penzión pre včely?

Až 71% plodín pestovaných na zemi, je opelených včelami. Farmárom dokážu zvýšiť úrodu dokonca až o 90%. Jedno spoločenstvo včiel môže tvoriť na vrchole sezóny až 50 000 jedincov.

Mestské farmárstvo – Berlín, DE

Mestské farmárstvo – Berlín, DE

V starej berlínskej továrni sa v mestskom poľnohospodárskom projekte chovajú sladkovodné ryby – ostrieže, v zbernej dažďovej vode. Voda obohatená vylučovaním rýb, sa používa na pestovanie zeleniny v skleníkoch. Výhodou systému je, že sa jedná takmer o uzavretý vodný cyklus.