Ako prispôsobiť vyučovanie biológie riešeniam klimatickej zmeny?

Ako prispôsobiť vyučovanie biológie riešeniam klimatickej zmeny?

Výskum v oblasti biológie pomáha pochopiť globálne aj miestne ekosystémy a prináša riešenia pre životné prostredie, hospodárstvo aj naše každodenné životy. Vzdelávanie v oblasti biológie hrá dôležitú úlohu pri ovplyvňovaní verejnej mienky a tvorbe environmentálnych politík na štátnej aj lokálnej úrovni. Úlohou je hľadať vedecké odpovede na spoločenské výzvy ako sú zmena klímy, lokálne prejavy, nahradenie chemických látok v domácnostiach, kontaminácia podzemných vôd, práca s odpadom či potravinová bezpečnosť. Ako vzbudiť u študentov biológie záujem o riešenia klimatickej zmeny?

Ako podporiť užitočný hmyz v krajine?

Ako podporiť užitočný hmyz v krajine?

Za posledné dekády populácie hmyzu po celom svete klesli o desiatky percent a situácia je vážna. Hlavné faktory, ktoré prispievajú k znižovaniu počtu hmyzu sú: strata pôvodných biotopov, znečistenie vzduchu a pôdy, používanie pesticídov a chemických hnojív a zmena klímy. Čo môžeme urobiť pre podporu hmyzu potrebného na obnovu lokálnych ekosystémov?