Ako prispôsobiť lokálnu ekonomiku klimatickej zmene?

Ako prispôsobiť lokálnu ekonomiku klimatickej zmene?

Náš postoj k spotrebe či komunite môže byť našim prejavom zodpovednosti aj aktívneho občianstva. Máme k dispozícii viac produktov a služieb ako kedykoľvek predtým v histórii. V tejto situácii majú zároveň mladí ľudia čoraz väčší vplyv na nákupné rozhodnutia celej rodiny.Vzťah ku komunite, životnému prostrediu aj riešeniam klimatickej zmeny je preto veľmi dôležitý. Hodiny ekonómie a podnikania poskytujú dobrú príležitosť na precvičenie si rôznych zručností a získanie potrebných znalostí. Ako na to?

Ako pripraviť školu a študentov na blesky?

Ako pripraviť školu a študentov na blesky?

Čo robí vaša škola na ochranu študentov pred smrteľnými údermi blesku? V dnešnom digitálnom veku je dnes viac ako kedykoľvek predtým jednoduchšie predchádzať týmto typom nehôd a upokojiť rodičov, učiteľov aj študentov.

Ako pripraviť akčný plán organizácie na prírodné hrozby?

Ako pripraviť akčný plán organizácie na prírodné hrozby?

Negatívnym dôsledkom klimatickej zmeny sú čoraz častejšie extrémne prejavy počasia. Očakáva sa, že zmena podnebia ešte zhorší frekvenciu, intenzitu aj dopady niektorých druhov poveternostných javov ako sú búrky, víchrice, prívalové dažde či extrémne horúčavy a suchá.