Konkrétne riešenia pre mestá a obce

Konkrétne riešenia pre mestá a obce

Krajinné trávniky

Trávy a rôzne byliny majú svoje nezastupiteľné miesto v ekosystéme životného prostredia. Zadržiavajú dažďovú vodu, chránia pred záplavami, čistia vzduch aj vodu a poskytujú krmivo…
Konkrétne riešenia pre mestá a obce

Kvetinové lúky

I mestské prostredie môže byť miestom, ktoré podporuje rast zelene a biologickú rozmanitosť. Čo najväčšie prínosy mestskej zelene je možné docieliť uplatňovaním princípov tzv. prírode…
Konkrétne riešenia pre mestá a obce

Dažďová záhrada

Dažďová záhrada je priehlbina v zemi, kde sa zachytáva dažďová voda a rastú v nej rastliny. Plní estetickú funkciu a zároveň množstvo iných dôležitých funkcií…
Konkrétne riešenia pre mestá a obce

Zelené strechy

Narastajúci počet silných búrok prínaša narazovo veľké množstvo daždovej vody. Spevnené mestské plochy zabraňujú dažďovej vode v odvodňovaní do pôdy. Kanalizačné systémy častokrát presiahnu maximálnu…
Konkrétne riešenia pre mestá a obce

Ovocné stromy

Ovocný strom je rastlina stromovité formy, ktorú ľudia pestujú najmä pre úžitok a výnimočne aj pre okrasu. Plody takého stromu nazývame ovocie. Ovocie môže byť…
Konkrétne riešenia pre mestá a obce

Liány

Liána je popínavá rastlina s drevnatou stonkou, ktorá je zakorenená v pôde na úrovni terénu a používa stromy alebo iné vertikálne plochy na svoj rast…
Konkrétne riešenia pre mestá a obce

Trávniky

I mestské prostredie môže byť miestom, ktoré podporuje rast zelene a biologickú rozmanitosť. Čo najväčšie prínosy mestskej zelene je možné docieliť uplatňovaním princípov tzv. prírode…
Konkrétne riešenia pre mestá a obce

Kríky

Krík alebo ker alebo krovina je drevnatá rastlina (drevina) rozvetvujúca sa hneď od zeme.. Vysádzajú sa jednotlivo alebo v skupinách, upravované ako živé ploty (tuja,…
Konkrétne riešenia pre mestá a obce

Skupiny stromov

Keď stromy rastú spolu, sú oveľa odolnejšie, ako keď rastú izolovane. V náročnom prostredí obcí a miest to platí ešte viac ako vo voľnej krajine.…
Konkrétne riešenia pre mestá a obce

Stromy

Stromy zlepšujú obývateľnosť našich miest a obci mnohých spôsobmi. Napriek tomu sa množstvo stromov v našich mestských oblastiach často znižuje. Rozsah samotných ekosystémových služieb stromu…
Konkrétne riešenia pre mestá a obce

Mobilné vodotesné zábrany

Lacná a efektívna metóda ochrany domu, obchodu alebo areálu pred povodňou.
Konkrétne riešenia pre mestá a obce

Mobilné priehrady naplnené vodou alebo pieskom

Priehrady sú jednoduchou, lacnou a nenáročnou technológiou na zber dažďovej vody. Sú navrhnuté ako prenosná priehrada, ktorá je ideálna pre množstvo rôznych odvodňovacích projektov, na…
Konkrétne riešenia pre mestá a obce

Žľaby

Dažďový žľab, zberný alebo povrchový zberný kanál sú súčasťou systému vypúšťania vody pre budovy. Voda zo šikmej strechy steká dolu do údolného žľabu, parapetného odkvapu…
Konkrétne riešenia pre mestá a obce

Kryté odkvapy

Kryté odkvapy predstavujú ochranný systém striech budov najmä proti listom a iným nečistotám. Bez krytu sa do odkvapov dostávajú nečistoty ktoré sa hromadia, čo spôsobí,…
Konkrétne riešenia pre mestá a obce

Priekopy

Priekopa je malá až stredná vyhĺbenina vytvorená na privádzanie vody. Na odvodnenie sa môže použiť priekopa, na odtok vody z nízko položených oblastí, pozdĺž ciest…
Konkrétne riešenia pre mestá a obce

Mestské vodné kanály

Tam, kde je dostatok miesta, môže byť dobrou voľbou otvorený vodný kanál na odvodnenie dažďovej vody v mestách. Súčasťou rekonštrukcie starého vodného kanála môže byť…
Konkrétne riešenia pre mestá a obce

Porézne dlažbové materiály

Porézne a priepustné materiály na vozovky majú niekoľko výhod: dažďovú vodu je možné absorbovať do zeme, dopĺňať podzemnú vodu a uvoľňovať kanalizáciu. Porézne vozovky pozostávajú…
Konkrétne riešenia pre mestá a obce

Odvádzanie vody do zeme

Ak je priestor, ktorý je k dispozícii, dostatočne veľký a zem je vhodná, môže sa dažďová voda zo striech a spevnených plôch infiltrovať priamo do…
Konkrétne riešenia pre mestá a obce

Mestské infiltračné pásy

V mestských oblastiach je často k dispozícii menej priestoru na infiltráciu a tieto oblasti sa viac opotrebujú z dopravy a chodcov. Systém betónových kontajnerov bol…
Konkrétne riešenia pre mestá a obce

Vodné strechy na zadržiavanie dažďovej vody

Ploché strechy môžu byť navrhnuté tak, aby vyrovnali stupeň zrážok umiestnením prepadu na mierne vyššiu úroveň. Toto je potrebné vziať do úvahy pri konštrukcii strechy…
Konkrétne riešenia pre mestá a obce

Systém na využívanie zrážok v domácnostiach

Domovský systém na použitie zrážok obsahuje nasledujúce prvky: nádrž, čerpadlo, spojenie s miestami použitia, prepad a systém dopĺňania. Výhodou takéhoto systému je, že rozmery obsahu…
Konkrétne riešenia pre mestá a obce

Rybník na použitie zrážok

Zrážky môžu byť tiež zadržané v rybníku a použité odtiaľ. Nevýhodou je však to, že kvalita vody je menej ľahká na kontrolu v dôsledku faktorov,…
Konkrétne riešenia pre mestá a obce

Využívanie povrchových vôd

Ak sa povrchová voda používa ako alternatíva pitnej vody, dôležitými faktormi sú kvalita a dostupnosť. Okrem toho nie je možné narušiť vodnú bilanciu povrchovej vody…
Konkrétne riešenia pre mestá a obce

Použitie upravenej odpadovej vody

Decentralizované spracovanie odpadových vôd na opätovné využitie odpadových vôd pomáha znížiť množstvo odpadových vôd. Navyše, niektoré systémy čistenia odpadových vôd sa dajú ľahko integrovať do…
Konkrétne riešenia pre mestá a obce

Vodné štvorce

Vodné štvorce sa vo všeobecnosti používajú vo vnútorných mestských oblastiach s malým priestorom pre vodné nárazníky a tam, kde je vysoká hladina podzemnej vody nemožná.
Konkrétne riešenia pre mestá a obce

Mestské mokrade

Mokrade sú prírodné oblasti bohaté na vodu, ktoré sa vyskytujú hlavne pozdĺž riek a delt. To sú však tie isté miesta, kde sa vyskytuje väčšina…
Konkrétne riešenia pre mestá a obce

Zariadenia nezávislé od energie

Výhodou dočasného ustanovenia je, že môže pokračovať v práci nezávisle od siete, pokiaľ je odolná voči vode. Príklady zahŕňajú solárne panely, biomasu, kogeneračnú jednotku, veternú…
Konkrétne riešenia pre mestá a obce

Kopce a umelé kopce

Umelé kopce, ktoré stúpajú nad najvyššiu úroveň povodní, môžu slúžiť ako sídlo alebo útočisko počas povodní. Tieto vyvýšené oblasti sú tiež vhodné na ochranu zraniteľných…
Konkrétne riešenia pre mestá a obce

Zvýšené evakuačné trasy a cesty

Vyvýšené cesty zabezpečujú nielen spoľahlivé evakuačné trasy, ale aj to, že oblasť zostáva prístupná počas povodní.
Konkrétne riešenia pre mestá a obce

Zadržiavacia stena

Zadržiavacia stena, ktorá zadržiava vysokú vodu, pomáha udržiavať obytnú zónu za ňou dlhšiu dobu suchú.
Konkrétne riešenia pre mestá a obce

Povolenie prirodzeného toku povodňovej vody

V oblastiach, ktoré sú náchylné na záplavy, možno budovy najlepšie umiestniť tak, aby čo najmenej zasahovali do toku vody a odtoku. To znižuje riziko, že…
Konkrétne riešenia pre mestá a obce

Vodotesné pomôcky

Na to, aby mohli susedstvá naďalej fungovať počas povodní a aby sa zabezpečilo ich rýchle zotavenie, je nevyhnutné, aby bola životne dôležitá infraštruktúra odolná voči…
Konkrétne riešenia pre mestá a obce

Odpojenie a sezónne zadržiavanie

Odpojenie neznečistených spevnených plôch od kanalizačného systému vytvára rezervnú zásobu v retenčných nádržiach pre suchšie obdobia. Jedným z opatrení na čo najväčšie zabránenie príjmu cudzej…
Konkrétne riešenia pre mestá a obce

Pestré riečne brehy a výsadbové zóny

V rybníkoch, parkoch a iných mestských zelených plochách môžu byť časti vodného dna nepriepustné použitím balvanitej hliny. V obdobiach extrémneho sucha a nízkych hladín vody…
Konkrétne riešenia pre mestá a obce

Výber rastlín odolných voči suchu

Rastliny odolné voči suchu sú vhodnejšie na premostenie dlhších období sucha, pretože majú väčšiu schopnosť absorbovať vodu v mestských oblastiach a / alebo majú relatívne…
Konkrétne riešenia pre mestá a obce

Vertikálne helofytové filtre

Helofytový filter je pieskový filter, ktorý je všeobecne zasadený rákosím. Vlastné ošetrenie vody sa vykonáva baktériami žijúcimi v koreňoch. Trstiny slúžia hlavne na prevzdušňovanie koreňov…
Konkrétne riešenia pre mestá a obce

Žijúci stroj

Princípy používané v Living Machine sú rovnaké ako princípy filtrov helophyte. Avšak v Living Machine sa časť biologického čistenia uskutočňuje v skleníku. Skleník slúži na…
Konkrétne riešenia pre mestá a obce

Membránová filtrácia

V Puur Waterfabriek („Pure Water Factory“) v Nieuw-Amsterdam neďaleko Emmen sa odpadová voda z čističky odpadových vôd spracováva na „čistú vodu“. Hoci továreň na čistú…
Konkrétne riešenia pre mestá a obce

Nádrže na dažďovú vodu

Nádrže na dažďovú vodu sú najjednoduchším systémom pre domácnosti a najjednoduchšou inštaláciou.
Konkrétne riešenia pre mestá a obce

Zníženie poškodenia vegetácie suchom

V mestských oblastiach narastá porast sucho. Väčšina druhov trávy nie je schopná vydržať dlhé obdobia sucha. Dlhé obdobia sucha môžu vážne alebo nenapraviteľne poškodiť stromy…
Konkrétne riešenia pre mestá a obce

Zelené súkromné ​​záhrady

Súkromné ​​záhrady vo veľkej miere ovplyvňujú mestskú mikroklímu a jej pocit tepla. Viac ako polovica mestských oblastí je v súkromnom vlastníctve; ide o podniky a…
Konkrétne riešenia pre mestá a obce

Tieň poskytovaný vegetáciou

Strategicky umiestnené stromy a vegetácia na vonkajších plochách budov môžu blokovať slnečné svetlo, a tým obmedziť rozsah, v akom sa budovy zohrievajú a potrebujú chladiť.…
Konkrétne riešenia pre mestá a obce

Záhradná strecha

Intenzívne zelené strechy majú hrubšiu substrátovú vrstvu, a preto majú aj väčšiu váhu. Hrúbka vrstvy substrátu závisí od požadovanej vegetácie.

Príklady dobrej praxe

Príklady dobrej praxe

Mesto v záhrade – Singapur, SG

Singapur, ostrovný štát s druhým najrušnejším prístavom v Ázii, nasmeroval svoj rast tak, aby sa stal jedným z najzelenších miest na svete. Za posledných 50…
Príklady dobrej praxe

Udržateľné mesto – Emden, Nemecko

Od konca 80-tych rokov sa mesto Emden (52 000 obyvateľov) v nemeckom Dolnom Sasku, snaží zvyšovať svoju udržateľnosť. Začalo to bezplatnými radami a návodmi pre…
Príklady dobrej praxe

High Line – New York, US

Súčasná High Line je súvislou zelenou plochou s dĺžkou cez 2 km. Je domovom viac ako 500 druhov rastlín a stromov. Verejný park je udržiavaný,…
Príklady dobrej praxe

Mestské farmárstvo – Berlín, DE

V mestskom poľnohospodárskom projekte chovajú sladkovodné ryby – ostrieže, v zbernej dažďovej vode. Voda obohatená vylučovaním rýb, sa používa na pestovanie zeleniny v skleníkoch.
Príklady dobrej praxe

Nemocnica Meander – Amersfoort, NL

Výstavba nemocnice Meander berie do úvahy možnosť povodne. Všetky vitálne funkcie projektu sa nachádzajú vo výške 2,6 m nad zemou. V prípade povodne, môže byť…
Príklady dobrej praxe

Štvrť HafenCity – Hamburg, Nemocko

Hamburg je známy ako zelená metropola na vode. Ochrana pred povodňami má v Hamburgu dlhoročnú tradíciu, je jednou z dôležitých úloh mesta.
Príklady dobrej praxe

Mestský park Tanner Springs – Portland, USA

Projekt mestského parku v Pearl District ponúka inovatívne využitie vody a dažďovej vody, čím vytvára útočisko pre ľudí a voľne žijúce zvieratá, uprostred rušného centra…
Príklady dobrej praxe

Zelené strechy – Rotterdam, NL

Rotterdam je niekoľko rokov lídrom v téme zelených striech. V súčasnosti je v meste inštalovaných viac ako 360 000 m2 zelených striech. Okrem toho bolo…
Príklady dobrej praxe

Zelené strechy – Zürich, CH

Od roku 1991 zaviedlo mesto Zürich povinnosť vytvárať pri výstavbe nových bytov alebo pri renovácii starších domov “zelené strechy”, pokiaľ nie sú ploché strechy využívané…
Príklady dobrej praxe

Štvrť Ruwenbos – Enschede, NL

Cieľom bioswales – drenážnych plôch, je usmerniť záplavy, riešiť nedostatok a zlepšiť kvalitu povrchovej a podzemnej vody. Tieto krajinné prvky sú súčasťou plánovania mestskej zelenej…
Príklady dobrej praxe

Prinzessinnengarten – Berlín, DE

Berlínska štvrť Kreuzberg je rozmanitá a svetovo známa. Nájdete tu zašité nočné kluby, jedinečné svetové kuchyňe aj moderné umenie na výnimočnej úrovni. Rozľahlá mestská štvrť…
Príklady dobrej praxe

Komunitné záhrady – Paríž, FR

Jardins partagés sú komunitné záhrady zriadené miestnymi susedskými iniciatívami na malých verejných pozemkoch, ktoré prideľujú miestne úrady. Obyvatelia mesta začali s upravovaním prázdnych pozemkov v…
Príklady dobrej praxe

Zóna Hammarby Sjöstad – Štokholm, SE

Začiatkom 90-tych rokov mala štvrť Hammarby Sjöstad zlú povesť. Pôvodne znečistená priemyselno – obytná zóna dnes patrí k najpríjemnejším častiam Štokholmu.
Príklady dobrej praxe

Emscher Park – Duisburg-Nord, Nemecko

Krajinný park Duisburg-Nord vznikol v 90-tych rokoch minulého storočia v nemeckom Porúrí. Bol realizovaný ako jeden zo 100 projektov v rámci programu „Internationale Bauausstellung (IBA)…
Príklady dobrej praxe

Centenary Riverside park – Rotherham, UK

Na predmestí anglického Rotherhamu sa nachádza Centenary Riverside Nature Park. Je to malá oáza uprostred priemyselného pásma. Vyše 5 hektárovú rezerváciu pozdĺž rieky Don tvoria…
Príklady dobrej praxe

Potsdamer Platz – Berlín, DE

Potsdamer Platz bol udelený v roku 2011 certifikát za trvalú udržateľnosti pre mestské štvrte. Účel vodných prvkov vo vysoko urbanistickom kontexte je dvojaký: dizajn a…
Príklady dobrej praxe

Zelený Portland – Oregon, USA

Portland si získal povesť jedného z najzelenších miest v Amerike a berie svoje ekologické myslenie aj naďalej vážne. Úsilie o ekologizáciu získalo svoje tempo takmer…
Príklady dobrej praxe

Mestská štvrť SolarCity – Linz, AT

SolarCity je integrovanou energeticky úspornou obytnou štvrťou v rakúskom Linzi-Pichlingu. Je poháňaná takmer výlučne slnečnou energiou. Zelený projekt zahŕňa infraštruktúru vrátane obchodov, škôl a električkovej…
Príklady dobrej praxe

Mestské mokrade – Londýn, UK

Londýnska prírodná rezervácia mokradí London Wetland Center bola vybudovaná na mieste bývalých nádrží panstva Barn Elms. Štyri betónové nádrže ostali bez využitia pri výstavbe hlavného…
Príklady dobrej praxe

Východná zelená sieť – Londýn, UK

Londýn predstavil v roku 2006 koncept mestského otepľovania „London, Urban Heat Island“ ako dôležitý parameter pre ďalšie územné plánovanie. Je to reakcia mesta na rastúce…

Chcete vedieť viac?