Spolu pre zeleň v Starom Meste

Spolu pre zeleň v Starom Meste

Spolu pre zeleň v Starom Meste

Mestská časť Staré Mesto v Bratislave prináša projekt Zelená pre zeleň s cieľom ozdraviť a skvalitniť životné prostredie zeleňou na verejných priestranstvách. Projekt pozostáva z troch programov: Adopcia zelene, Garant verejnej zelene a Staré Mesto ďakuje. 

ADOPCIA ZELENE – Alternatíva č. 1 

V rámci tejto alternatívy je možná adopcia malých plôch zelene v blízkosti obytných budov, domov, prídomovej zelene, predzáhradok, vnútroblokov a pod. Plochy musia byť verejne prístupné. 

ADOPCIA ZELENE – Alternatíva č. 2. 

V rámci tejto alternatívy je možná adopcia plôch zelene, ktoré nie sú parkami, záhradami, námestiami a nábrežiami a sú verejné alebo obmedzene prístupné. Môžu to byť napr. plochy pred úradmi, firmami, plochy vnútroblokov, parčíky, vyhradená zeleň, t. z. plochy zelene v areáloch základných, materských škôl, detských jaslí a zariadení pre seniorov, ktorých zriaďovateľom je mestská časť. 

PROGRAM „GARANT VEREJNEJ ZELENE“

Cieľom tohto programu je zabezpečiť finančné prostriedky na nákup výsadbového materiálu, na výsadbu a starostlivosť o verejnú zeleň, na nákup, osadenie a starostlivosť o prvky drobnej architektúry a stavebných prvkov v mestských parkoch, záhradách, námestiach a nábrežiach prostredníctvom garanta, ktorý bude mať právo kontrolovať použitie finančných prostriedkov na jednotlivé účely. Okrem finančných prostriedkov môže garant poskytnúť aj samotné prvky drobnej architektúry. Ich vhodnosť posudzuje a odsúhlasuje OŽP. 

STARÉ MESTO ĎAKUJE 

Dobrovoľníctvo sa stalo neoddeliteľnou a bezpochyby prospešnou súčasťou spoločnosti. Cieľom tohto programu je tieto aktivity podporiť, a tak prispieť k skrášleniu prostredia, v ktorom žijeme. Hlavnými aktivitami, do ktorých sa dobrovoľníci môžu zapojiť, sú aktivity zabezpečujúce čistotu, poriadok a skrášlenie priestoru ako napr. hrabanie, zametanie, zber rozptýleného odpadu, čistenie krajníc pozemných komunikácií a chodníkov, čistenie a oprava mestského mobiliáru, natieranie zábradlí, ručné čistenie ťažšie dostupných plôch – svahy, schodiská, výsadba zelene a pod. 

STARÉ MESTO ĎAKUJE – Alternatíva č. 1  

V rámci tejto alternatívy miestny úrad Bratislava-Staré Mesto zverejní na webovej stránke zoznam lokalít a prác, ktoré potrebuje Staré Mesto zabezpečiť prostredníctvom tohto programu. Žiadateľ si zo zverejneného zoznamu vyberie lokalitu, na ktorej chce vykonávať určené práce, zabezpečí adekvátny počet dobrovoľníkov, prípadne zabezpečí na určený druh práce náradie alebo materiál, ktorým disponuje – nie je podmienkou. 

STARÉ MESTO ĎAKUJE – Alternatíva č. 2 

V rámci tejto alternatívy žiadateľ navrhne miestnemu úradu lokality, na ktorých chce dobrovoľnícke akcie vykonávať. A Žiadateľ pred podaním žiadosti konzultuje svoj výber lokality a práce s kanceláriou starostky.

Viac o projekte Zelená pre zeleň a o tom, ako sa zapojiť nájdete tu:

https://www.staremesto.sk/sk/content/zelena-pre-zelen


Zdielať článok

VIETE VIAC?

Viete niečo, čo by mohlo druhým pomôcť? Máte aktuálnejšie alebo presnejšie poznatky o téme?  Nárhy na zlepšenie, informácie, dokumenty, fotky alebo videá môžete zdielať prostredníctvom kontaktného formulára.   


Galéria

Video

Správy

Správy

Trnava: Agrolesníctvo je budúcnosť

Trnava je prakticky nechránená stromami a zeleňou pred negatívnymi prejavmi počasia ako sú napríklad extrémne víchrice, búrky, suchá či horúčavy. Dôvodom je najmä spôsob využívania…
Správy

Spolu pre zeleň v Starom Meste

Mestská časť Staré Mesto v Bratislave prináša projekt Zelená pre zeleň s cieľom ozdraviť a skvalitniť životné prostredie zeleňou na verejných priestranstvách. Projekt pozostáva z…