Rybník na použitie zrážok

Rybník na použitie zrážok

Rybník na použitie zrážok

Zrážky môžu byť tiež zadržané v rybníku a použité odtiaľ. Nevýhodou je však to, že kvalita vody je menej ľahká na kontrolu v dôsledku faktorov, ako sú padajúce listy, škodcovia a kolísanie teploty. V dôsledku toho môže byť kvalita vody v lete menej prijateľná. Na tento fenomén sú obzvlášť náchylné malé rybníky. Väčšie rybníky majú stabilnejšiu klímu a viac spôsobov, ako udržať vodu čistú a liečiť ju pomocou helophytových bánk a podobných vlastností.

Konštrukcia rybníka by mala umožňovať výkyvy hladiny vody. Rybník by mal mať prednostne hĺbku 1 meter alebo viac: teplota zostane v lete relatívne nízka, čím sa zníži riziko vzniku rias a iných problémov s kvalitou vody. Túto situáciu je možné zlepšiť pridaním prvkov, aby sa voda cirkulovala, prevzdušňovala vodu a zabezpečovala riadne fungujúci ekosystém v rybníku.

V zime väčšia hĺbka zabraňuje zamrznutiu rybníka. Voda zostane k dispozícii na použitie. Okrem toho, všetky ryby v rybníku môžu prežiť zimu.

Dažďové rybníky, ktoré slúžia ako rezervoáre, podliehajú výrazným výkyvom v hladine vody v dôsledku zmien zrážok a využívania. Často je vhodnejšie použiť konštrukčný a uzavretý zásobník na zadržiavanie dažďovej vody a na dopĺňanie viditeľnej časti, aby sa obmedzili rozdiely vo vodnej hladine.

Zdielať článok

VIETE VIAC?

Viete niečo, čo by mohlo druhým pomôcť? Máte aktuálnejšie alebo presnejšie poznatky?  Informácie, dokumenty, fotky alebo videá môžete zdielať prostredníctvom kontaktného formulára.   

Video

Správy

Správy

Trnava: Agrolesníctvo je budúcnosť

Trnava je prakticky nechránená stromami a zeleňou pred negatívnymi prejavmi počasia ako sú napríklad extrémne víchrice, búrky, suchá či horúčavy. Dôvodom je najmä spôsob využívania…
Správy

Spolu pre zeleň v Starom Meste

Mestská časť Staré Mesto v Bratislave prináša projekt Zelená pre zeleň s cieľom ozdraviť a skvalitniť životné prostredie zeleňou na verejných priestranstvách. Projekt pozostáva z…

Dokumenty

Dohoda v rámci Rámcovej zmluvy OSN o zmene klímy

Parížska dohoda o zmene klímy

Čistá planéta pre všetkých

Strategická vízia EÚ pre klimaticky neutrálne hospodárstvo

Energia 2020

Stratégia EÚ pre udržateľnú a bezpečnú energetiku

Stratégia adaptácie Slovenskej Republiky na zmenu klímy

Ministerstvo životného prostredia SR

Rámec politík v oblasti klímy a energetiky do 2030

Stratégia EÚ

Užitočné stránky

Global Climate Change

Stránky NASA venované klimatickej zmene

Panel IPCC

Medzivládny panel o zmene klímy

United Nations Climate Change

Stránky OSN venované klimatickej zmene

United Nations Enviroment Programme

Stránky OSN venované životnému prostrediu

EÚ Climate Action

Stránky komisie EÚ venovené klimatickej zmene

Climate Action Europe Network

Európska koálícia neziskového sektora pre oblasť klimatickej zmeny a energetiky