Inovácie v energetike

Pri výsadbe stromov si pravdepodobne položíme niekoľko kľúčových otázok. Kde všade a kedy je možné zasadiť strom? Potrebujeme na sadenie stromov povolenie? Aký druhy stromov máme sadiť? Vyžaduje konkrétny druh špecifické stanovište? Pri výsadbe stromov si pravdepodobne položíme niekoľko kľúčových otázok. Kde všade a kedy je možné zasadiť strom? Potrebujeme na sadenie stromov povolenie? Aký druhy stromov máme sadiť? Vyžaduje konkrétny druh špecifické stanovište? Pri výsadbe stromov si pravdepodobne položíme niekoľko kľúčových otázok. Kde všade a kedy je možné zasadiť strom? Potrebujeme na sadenie stromov povolenie? Aký druhy stromov máme sadiť? Vyžaduje konkrétny druh špecifické stanovište?

V roku 2014 Európska komisia  prijala energeticko-klimatický rámec, ktorého cieľom je do roku 2030 znížiť emisie skleníkových plynov minimálne o 40 %. 

Mestá v súčasnosti spotrebovávajú dve tretiny svetovej energie a produkujú približne 70% emisií CO2. Zdrojom sú fosílne palivá – uhlie, ropa a zemný plyn a ich použitie v doprave, výrobe elektrickej energie a teplárenstve. V Európskej únii sa podľa štatistík sa od roku 2005 spotreba fosílnych palív znížila ao 11% a výdavky za dovoz fosílnych palív klesli o 35%.  

S cieľom dosiahnuť do roku 2030 zníženie emisie skleníkových plynov minimálne o 40 %,  chce Európska únia zvýšiť podiel obnoviteľných zdrojov energie minimálne o 27% a zvýšiť energetickú účinnosť  minimálne o 32,5 %.

Video

Discovery Science Future of Energy: How Will We Do It BBC Science Documentary
Smart Energy Systems: 100% Renewable Energy at a National Level (Full Version)
Preparing For The Energy Needs Of The Future
How to fuel the future | The Economist

Chcete vedieť viac?