Spoločenská zmena

Koniec 19. a celé 20.storočie sa niesli v znamení veľkých investícií do výskumu a vývoja v oblasti technologických inovácií. Začala sa inštitucionálna podpora výskumných laboratórií a univerzít ako i nárast investícií do tejto oblasti zo strany súkromného kapitálu. Výsledkom bol príliv nových technológií, ktoré zmenili každý aspekt nášho života. Nanešťastie rýchle inovácie v oblasti technológií prispeli k pozdvihnutiu životnej úrovne, čo viedlo k nadmernému využívaniu zdrojov a ničeniu ekosystémov. Dnes už vieme, že samotné technológie nás nezachránia od klimatickej zmeny, k rovnakým inováciám musíme pristúpiť i v oblasti organizácie spoločnosti.

Jedným z dôvodov to je to, že zníženie emisií skleníkových plynov závisí rovnako od meniacich sa sociálnych noriem a správania, ako od technológie a to najmä oblasti spotrebiteľských návykov, cestovania a šetrenia v rámci domácností.  či už ide o miestne získavanie potravín alebo o zníženie rýchlej módy. Ďalším dôvodom pre takúto proaktívnu zmenu je potreba zachovania pracovných miest. Nízkouhlíkové hospodárstvo môže poskytnúť rovnaké množstvo pracovných miest ako ekonomika založená na fosílnych palivách.

Okrem používania fosílnych palív je problém ekonomický rast. Hospodársky rast si vyžaduje zvýšenie spotreby energie a čím viac energie spoločnosť spotrebuje, tým ťažší je prechod na energetický systém, založený výlučne na obnoviteľných zdrojoch energie. Dekarbonizácia európskych ekonomík si bude vyžadovať obmedzenie celkového dopytu po energii, avšak musí sa diať spolu s ďalšími politikami spravodlivejšieho rozdelenia bohatsva. Bohaté európske krajiny v súčasnosti nepotrebujú väčší rast, aby zlepšili životy ľudí. Problém spočíva v rozdelení tohto bohatstva a riešenie v jeho rovnomernejšom rozdelení. 

Nástroje budúcnosti musia zahŕňať nové druhy spoločenského organizovania sa a zdieľania. Od nového typu urbanizmu a bývania, cez nové systémy recyklácie a energetiky až po novú organizáciu práce, sociálnej starostlivosti, verejných služieb a hospodárstva ako takého. 

Zdroje a ďalšie informácie

The Conversation. Technology will not save us from climate change – but imagining new forms of society will. Dostupné online (anglicky)
New Statesman. Europe’s Green Deal is a tepid response to the climate crisis. Dostupné online (anglicky)
FEOLA, G. 2014. Societal transformation in response to global environmental change: A review of emerging concepts. Ambio. A Journal of the Human Environment. ISSN: 0044-7447 doi: 10.1007/s13280-014-0582-z Dostupné online (anglicky)

Video

Climate Protest the Latest Youth Action for Social Change
Why humans are so bad at thinking about climate change

Chcete vedieť viac?