Mestské pestovanie

Podľa OSN bude v roku 2050 v mestách žiť približne 6,4 miliárd ľudí. Táto skutočnosť bude viesť k výzve využiť voľný priestor mesta tak, aby dokázalo zvýšiť svoju samozásobiteľskú schopnosť a teda dostať pestovanie do miest v čo najväčšej miere. 

Mestské pestovanie má viaceré podoby. Patria sem tradičnejšie formy pestovania, chovu a agrolesníctva, ako i moderné formy v podobe hydropónie a aeropónie. Môže zahŕňať domáce, školské, komunitné záhrady, vertikálne interiérové farmy. Od klasického poľnohospodárstva na vidieku sa líši tým, že ho nevykonávajú profesionáli, ale malí súkromní záhradkári pre vlastnú potrebu. 

Okrem poskytovanie čerstvých potravín, mám mestské pestovanie mnohé environmentálne, sociálne a zdravotné prínosy. Rovnako ako ekonomicko rozvojové príležitosti. 

V konkrétnejšej podobe, kľúčové benefity zahŕňajú prispievanie k zamestnanosti, rozvoj malých podnikateľov; zlepšenie sociálnej inklúzie, prostredníctvom integrácie tých, ktorí sú vystavení zvýšenému riziku vyčlenenia, ako prisťahovalci. 

Video

Chcete vedieť viac?