Zelené vodné námestie – Normal, US

Zelené vodné námestie – Normal, US

Zelené vodné námestie – Normal, US

Mestečko Normal – v americkom Illinois, zrealizovalo projekt zeleno-modrého kruhového námestia. Stal sa miestom stretnutí a zároveň symbolom environmentálneho povedomia komunity. Námestie sa nachádza blízko verejnej dopravy a Detského múzea objavov. Park využívajú aj ľudia čakajúci na vlak, miestni umelci a návštevníci mestečka.

Uptown Normal je menším z dvoch obcí oblasti Bloomington – Normal. Miestni obyvatelia veria tomu, že má byť udržateľnosť neoddeliteľnou súčasťou revitalizácie mesta. Uptown Circle navrhol Hoerr Schaudt. Dažďová voda tečúca z okolitých ulíc sa zlieva a čistí v strede kruhového objazdu. Počas silných dažďov je záplavová voda odvedená z dolných častí mesta. Ďalej sa prečisťuje pomocou UV filtrov a prostredníctvom filtračných rašelinísk. Pokrokový systém zberu dažďovej vody vráti čistú vodu naspäť do obehu kruhového vodného prvku. Prečistená voda sa používa zároveň na zavlažovanie neďalekých ulíc, na zníženie tepelného stresu v letnom období. Zeleno-modrý kruh je významným vodným prvkom, so spoločensko – rekreačnou funkciou. Zároveň tlmí čiastočne okolitý hluk spôsobený dopravou.

Komplexný plán – príručka o budúcich pravidlách využitia pôdy a rozvoja mesta, bol prijatý v novembri 2017. Plánuje sa implementovať v priebehu nasledujúcich 20 rokov, s priebežnými aktualizáciami. Stratégia udržateľnosti mesta si vyžaduje vzájomne prepojený a kompaktný rozvoj celej komunity.

© Scott Shigley

https://youtu.be/DgtgH4uon9E

A Sustainable Normal

Creating a Sustainable City Center