Zelené strechy – Rotterdam, NL

Zelené strechy – Rotterdam, NL

Zelené strechy – Rotterdam, NL

Rotterdam je niekoľko rokov lídrom v téme zelených striech. V súčasnosti je v meste inštalovaných viac ako 360 000 m2 zelených striech. Okrem toho bolo na strechách inštalovaných približne 75 000 m2 solárnych panelov. Postupne dochádza k preme z čisto zelených striech na multifunkčné strešné využitie. Občania môžu profitovať z multifunkčných striech a zvýšiť tak svoj štandard bývania a žitia. Zelené strechy poskytujú množstvo funkcií vrátane zvyšovania biodiverzity v meste. Strechy v meste sú rozdelené na: “Modré” strechy zadržiavajú dažďovú vodu a poskytujú oneskorenú drenáž – odtekanie vody. “Žlté” strechy vytvárajú udržateľnú energiu. “Červené” strechy plnia sociálnu funkciu, riešia nedostatok priestoru a posilňujú spoločenskú súdržnosť.

Výzvy, ktorým čelí Rotterdam a ostatné svetové mestá, sú čoraz zložitejšie, pokiaľ ide o udržanie obývateľnosti a odolnosti mesta. Vplývajú na to urbanizácia a klimatické zmeny. Dopyt po existenčnom priestore sa rozširuje. Mesto si preto kladie za cieľ pozdvihnúť sa na vyššiu úroveň, využitím potenciálu 14,5 km2 plochých striech. S pomocou projektu LIFE sa Rotterdam stáva odolnejším voči klimatickým zmenám. Tieto iniciatívy zvyšujú ciele existujúcich programov, aby sa mesto stalo udržateľnejším. Ako Resilient Rotterdam a Water Sensitive Rotterdam.

Hlavným cieľom programu LIFE @ Urban Roofs je poskytnúť prehľad o výhodách multifunkčného využitia striech. Výsledkom projektu bude viac informácií o hodnote investícií do opatrení v oblasti klímy. Budú sa skúmať a realizovať nové formy spolupráce a investičné modely. Testujú sa inovácie v oblasti multifunkčného strešného použitia. Dodávatelia môžu použiť strechu na výskum a demonštráciu. Okrem toho súťaž návrhov motivuje majiteľov budov a dizajnérov, aby vypracovali plán multifunkčnej strechy a reálne aj nainštalovali navrhnutý plán. Projekt LIFE sa skončí v roku 2022.

Dotácia financuje tri miesta v meste: Peperklip, Robert Fruinstraat a De Heuvel. Všetky tieto miesta potrebujú údržbu na svojich strechách a vonkajších priestoroch v priebehu nasledujúcich rokov. Nastal správny moment na skúmanie nových funkcií strechy.

V Oud Mathenesse je 25% budov pokrytých zelenými strechami, so schopnosťou zadržať 25 mm vody. Tým sa ročný objem strát znížil o 19,5% ročne, čo má pozitívny vplyv na kvalitu povrchových vôd.

S 1000 m2, Dakakker v Het Schieblock v Rotterdame je najväčšou mestskou poľnohospodárskou strechou v Európe. De Dakakker je iniciatívou architektov ZUS a environmentálneho centra Rotterdam. De Dakakker bol otvorený v apríli 2012 ako súčasť Medzinárodného architektonického bienále a Luchtsingel.

Napriek tomu, že majú zelené strechy kapacitu zadržať takmer 100% vody z menších a priemerných zrážok ročne, ich prínos k cyklu hospodárenia s vodou je obmedzený. Zelené strechy majú pozitívny vplyv na kvalitu vody s ohľadom na znečistenie strechy. Množstvo zadržanej dažďovej vody závisí od mnohých faktorov: sklonu strechy, konzistencie vrstiev, hrúbky a druhu podkladu.

https://youtu.be/YH5nZsfJQ_4

Rotterdam – Dakakker

De Dakakker Rotterdam maakt het verschil