Východná zelená sieť – Londýn, UK

Východná zelená sieť – Londýn, UK

Východná zelená sieť – Londýn, UK

Londýn predstavil v roku 2006 koncept mestského otepľovania “London, Urban Heat Island” ako dôležitý parameter pre ďalšie územné plánovanie. Možno ho považovať za jeden z východiskových bodov projektu “East London Green Grid project”. Súvislosť spočíva v rastúcich horúčavách a ich nepriaznivom vplyve na londýnsku ekonomiku začiatkom 21. storočia. Predpokladá sa, že do roku 2050 bude priemerná teplota v Londýne tak vysoká, ako bola počas leta v roku 2003. Konkrétne to znamená, že sa zvýšia letné teploty o 3°C a počet tropických dní v roku sa zvýši o 10. Ťažkosti a škody, ktoré sprevádzali rok 2003, a ktoré sa očakávajú zároveň v budúcnosti, možno rozdeliť do kategórií – účinky na zdravie, problémy so zabezpečením pitnej vody, sucho, poškodenie mestskej vegetácie, zvýšené riziko problémov vyvolaných škodcami a hmyzom.

Mestské otepľovanie, ktoré sa bežne nazýva ako jav „Urban Heat Island“ (UHI), sa skúma najmä z hľadiska teplotných rozdielov medzi vidieckymi a mestskými oblasťami. Existuje veľa štúdií o kvantifikácii UHI vo veľkých mestách a boli zverejnené prehľady o výskume v Európe a iných oblastiach. Štúdie UHI uskutočnené v Londýne naznačujú, že mestská populácia by mohla byť vážne ohrozená z hľadiska spotreby energie a zdravia, najmä v lete, ak súčasný trend urbanizácie bude pokračovať. Jedným z hlavných faktorov ovplyvňujúcich UHI v Londýne bola vzdialenosť od centra, s rastúcimi teplotami smerom do centra. Budúce požiadavky na chladenie môžu viesť k päťnásobnému zvýšeniu emisií CO2.

V Anglicku neexistuje štandardná definícia teplotnej vlny “heatwave”. Používa sa tak definícia Svetovej meteorologickej organizácie – ak maximálna denná teplota prekročí viac ako 5 po sebe nasledujúcich dní, priemernú maximálnu teplotu o 5°C. Teplotné vlny sú bežné na severnej a južnej pologuli v lete, zjednodušené znamenajú predĺžené obdobie nezvyčajne horúceho počasia. Historicky boli spojené so zdravotnými problémami a zvýšenou úmrtnosťou.

“East London Green Grid” je stratégiou zameranou na vybudovanie zeleno-modrého východného Londýna. Zámerom je vytvoriť prírodnú mestskú krajinu, ktorá vytvorí prepojenie medzi oblasťami, v ktorých žijú a pracujú ľudia, so sieťou verejnej dopravy, Zeleným pásom okolo Londýna a s Temžou. Cieľom je vodné hospodárstvo, zvyšovanie kvality a znižovanie teploty vzduchu. V pláne zelenej siete je zahrnutých 300 projektov, ktoré sa majú zrealizovať v troch fázach. Mesto je presvedčené, že budú mať zeleno-modré siete ozdravujúci prínos na budúci hospodársky vývoj. Stratégia zelenej infraštruktúry East London Green Grid si vyžaduje investíciu približne 250 miliónov libier.

V roku 2012 sa konali v Londýne XXX. letné olympijské hry. Jedným z dôvodov, prečo mesto zvíťazilo v snahe usporiadať olympiádu bolo, že Londýn predložil ambiciózny plán na zefektívnenie a zníženie nehospodárnosti. Využiť sa mali už existujúce miesta a predniesla sa možnosť transformácie budov po skončení hier, na vytvorenie 3 500 domácností. Olympijský park sa nachádza vo východnom Londýne, v štvrti Stratford. Pôvodne zanedbaná priemyselná zóna potrebovala naliehavo revitalizáciu. Okrem vytvorenia mnohých zelených plôch sa optimalizovala aj verejná doprava, aby sa zabezpečil najvhodnejší variant presunu návštevníkov z ostatných častí Londýna. Sieť verejnej dopravy naďalej zohráva dôležitú úlohu pri lákaní miestnych obyvateľov do parku, na rekreačné účely.

Plán udržateľnosti má 5 hlavných cieľov: boj proti klimatickým zmenám, zníženie množstva odpadu, zvýšenie biodiverzity, podporu informovanosti verejnosti a zlepšenie kvality života.

Zdielať článok

VIETE VIAC?

Viete niečo, čo by mohlo druhým pomôcť? Máte aktuálnejšie alebo presnejšie poznatky?  Informácie, dokumenty, fotky alebo videá môžete zdielať prostredníctvom kontaktného formulára.   

Video

Správy

Správy

Trnava: Agrolesníctvo je budúcnosť

Trnava je prakticky nechránená stromami a zeleňou pred negatívnymi prejavmi počasia ako sú napríklad extrémne víchrice, búrky, suchá či horúčavy. Dôvodom je najmä spôsob využívania…
Správy

Spolu pre zeleň v Starom Meste

Mestská časť Staré Mesto v Bratislave prináša projekt Zelená pre zeleň s cieľom ozdraviť a skvalitniť životné prostredie zeleňou na verejných priestranstvách. Projekt pozostáva z…

Dokumenty

Dohoda v rámci Rámcovej zmluvy OSN o zmene klímy

Parížska dohoda o zmene klímy

Čistá planéta pre všetkých

Strategická vízia EÚ pre klimaticky neutrálne hospodárstvo

Energia 2020

Stratégia EÚ pre udržateľnú a bezpečnú energetiku

Stratégia adaptácie Slovenskej Republiky na zmenu klímy

Ministerstvo životného prostredia SR

Rámec politík v oblasti klímy a energetiky do 2030

Stratégia EÚ

Užitočné stránky

Global Climate Change

Stránky NASA venované klimatickej zmene

Panel IPCC

Medzivládny panel o zmene klímy

United Nations Climate Change

Stránky OSN venované klimatickej zmene

United Nations Enviroment Programme

Stránky OSN venované životnému prostrediu

EÚ Climate Action

Stránky komisie EÚ venovené klimatickej zmene

Climate Action Europe Network

Európska koálícia neziskového sektora pre oblasť klimatickej zmeny a energetiky