Mestský park Tanner Springs – Portland, USA

Mestský park Tanner Springs – Portland, USA

Tanner Springs Park – Portland, USA

GreenWorks spolupracoval s nemeckým Dreiseitl ateliérom, na projekte mestského parku v Pearl District, v Portlande. Trvalo udržateľný dizajn ponúka inovatívne využitie vody a dažďovej vody, čím vytvára útočisko pre ľudí a voľne žijúce zvieratá uprostred rušného centra mesta. Príkladným spôsobom sa tu podarilo spojiť ciele z hľadiska ekológie, vodného hospodárstva a umenia. Výsledkom je krásny mestský park. Na bývalom priemyselnom areáli vznikla nová mestská časť, ktorej hodnota sa zvýšila tým, že je mestský Tannner Springs Park bohatý na vodu.

Charakter mokradí bol obnovený v mestskom prostredí zahrnutím vodných prvkov, opätovným zavedením podzemnej vody a vysadením vhodnej vegetácie.

Dažďová voda, ktorá steká z nepriepustných povrchov a priľahlých ulíc, je v rybníku chránená. Rybník sa nachádza v najnižšom bode svahu, približne 1,80 m pod úrovňou ulice. Východnú stenu parku tvorí 60 metrov dlhá umelecká inštalácia s názvom Artwall. Umelecká stena je vyrobená z recyklovaných, pôvodných starých koľajníc (1898), ktoré darovala Portland Terminal Railroad. Miestna sklárska spoločnosť Bullseye Glass dodala 99 priehľadných modrých kusov skla, ktoré sú roztrúsené v koľajniciach. Herbert Dreiseitl namaľoval obrázky pôvodných zvierat – vážok, pavúkov a obojživelníkov, z bývalej mokrade.

Počas navrhovania mestského parku sa zorganizovali workshopy, do ktorých sa zapojili obyvatelia a miestne firmy.

Tanner Springs Park, Urban Wildlife

Tanner Springs Park – Portland