Prinzessinnengarten – Berlín, DE

Prinzessinnengarten – Berlín, DE

Prinzessinnengarten – Berlín, DE

Berlínska štvrť Kreuzberg je rozmanitá a svetovo známa. Nájdete tu zašité nočné kluby, jedinečné svetové kuchyňe aj moderné umenie na výnimočnej úrovni. Rozľahlá mestská štvrť je domovom študentov, umelcov a početnej tureckej populácie s množstvom reštaurácií. V srdci štvrte sa nachádza najznámejší mestský berlínsky záhradnícky projekt. Všetko tu rastie, kvitne a bzučí – vďaka mnohým susedským pomocníkom z okolia Moritzplatzu, je Prinzessinnengarten ekologickou a zároveň spoločenskou záhradou.

Nezisková organizácia „Nomadisch Grün“ prevzala pod svoj patronát v júli 2009 voľnú berlínsku plochu, s rozlohou 6 000 m2. V Prinzessinengarten sa pestuje ovocie a zelenina, na vlastné využitie a predaj. Vítaní sú všetci záhradkárski nadšenci – dospelí, deti, mamičky s deťmi, študenti, včelári, umelci, miestni obyvatelia a prisťahovalci, ktorí pracujú spoločne na zvelaďovaní záhrady. K dispozícii je kaviareň s reštauráciou. Konajú sa tu rôzne aktivity pre deti a školy, aj workshopy na tému ako napr. včelárstvo v meste alebo pestovanie zemiakov. Deti tu veľmi rýchlo zistia, že na to, aby vedeli pestovať a záhradníčiť nemusia žiť na vidieku. Konajú sa tu rôzne aktivity pre rodiny, napr. vianočné trhy a plánuje sa rozšírenie záhradných prvkov, ako je napr. detská vila a zavlažovací systém.

Každý návštevník môže nejakým spôsobom prispieť, aj keď nie je práve záhradník. Napr. nákupom úrody zo spoločnej záhrady alebo nákupom čerstvo spracovaných výrobkov, prípadne chutných jedál v záhradnej reštaurácii, alebo sponzorovaním bedničiek na zeleninu. Všetko je zasadené v nádobách, v prípade potreby je možné mobilnú záhradu premiestniť. Spoločný priestor sa rozvíja sa v závislosti od toho, na čom sa dohodnú jej členovia. Ak mesto Berlín bude potrebovať plochu na iný účel, záhrada sa môžu presťahovať inde. Mesto Berlín má koordinátora zodpovedného za mestské záhrady. Ten v prípade potreby nájde vhodné miesto pre novú záhradu alebo presunie už existujúcu záhradu.

Cieľom projektu je zachovať Prinzessinnengarten am Moritzplatz ako spoločný majetok, z dlhodobého hľadiska. Spolu s užívateľmi záhrady, rôznymi iniciatívami, susedmi a zainteresovanými stranami sa formulujú želania, koncepty a nápady na nasledujúcich 99 rokov. Snahou aktivitov je ukončiť obdobie neistého dočasného využitia plochy a začlenenie spoločne vypracovaných návrhov do záväzného územného plánovania mesta. V roku 2012 viac ako 30 000 ľudí viedlo kampaň za zachovanie Prinzessinnengarten na Moritzplatzi, čím sa zabránilo privatizácii plochy mestom Berlín.

Mestské záhradníctvo je keď obyvatelia chytia do rúk rýle a lopaty a spoločne obrábajú pôdu, vytvárajú nové zelené plochy ležiace ľadom. Mesto tieto aktivity nedokáže zvládnuť a zabezpečiť svojpomocne. Mestské záhrady slúžia potrebám spoločnosti a na zachovanie vzájomných vzťahov medzi obyvateľmi a ich životným prostredím, v súlade s prírodou.

Nomadisch grün: Der Prinzessinnengarten in Berlin

Prinzessinnengarten – Urban Gardening