Potsdamer Platz – Berlín, DE

Potsdamer Platz – Berlín, DE

Potsdamer Platz – Berlín, DE

Potsdamer Platz je architektonicky významná oblasť Berlína, kde sa realizovala výstavba mestských vodných prvkov s celkovou plochou približne 1,2 hektára. Umiestnenie v centre mesta a rozsah integrácie ekologických, estetických a stavebných funkcií sú jedinečné. Veľké vodné plochy sú zásobované výlučne dažďovou vodou. Voda zlepšuje mestskú klímu,v lete znižuje okolitú teplotu, viaže prachové častice a zvlhčuje vzduch. Mestská vodná scenéria prispela k tomu, že sa stal Potsdamer Platz jednou z najnavštevovanejších častí Berlína.

Potsdamer Platz bol udelený v roku 2011 certifikát za trvalú udržateľnosti pre mestské štvrte. Uprostred hlavného mesta bola takmer z ničoho vytvorená nová štvrť, v 90. rokoch bol považovaný za najväčšie stavenisko v Európe. Experti Nemeckej rady pre trvalo udržateľné budovy “DGNB – Deutsche Gesellschaft für nachhaltiges Bauen” hodnotia mestskú časť podľa vyše 40 kritérií. Certifikáty sa netýkajú udržateľnosti jednotlivých budov, hodnotia verejné priestory medzi ulicami, námestiami, parkami a ich kvalitu v mestskom kontexte. Do hodnotenia je zahrnutá aj spotreba vody a energie v budovách.

Účel vodných prvkov vo vysoko urbanistickom kontexte je dvojaký: dizajn a ekológia. Veľké vodné plochy sú zásobované výlučne dažďovou vodou. Voda zlepšuje mestskú klímu,v lete mierne znižuje okolitú teplotu, viaže prachové častice a zvlhčuje vzduch. Dažďová voda by sa mala používať tam, kde padá. Zo zelených a nezelených striech okolitých budov je zachytávaná vo veľkých podzemných cisternách. Dažďová voda ďalej preteká budovami a používa sa na splachovanie toaliet v kanceláriách, na zavlažovanie zelených plôch a požiarne systémy. Prebytočná voda prúdi do bazénov a kanálov vodnej krajiny pod holým nebom a vytvára tak oázu pre mestský život. Rastlinné biotopy sú integrované do krajiny a slúžia na filtrovanie a cirkuláciu vody, ktorá tečie po uliciach a chodníkoch, všetko bez použitia chemikálií.

Dočasné zadržiavanie dažďovej vody v cisternách a bazénoch postačuje na to, aby sa zaručilo, že väčšie objemy dažďovej vody sa musia vypustiť do kanála Landwehr v priemere 3-krát každých 10 rokov. Päť cisterien má celkový objem 2 600 m3, z čoho je 900 m3 vyhradených pre extrémne zrážky. Veľká pozornosť sa venuje kvalite a čírosti vody. Tuhé častice sa usadzujú v cisternách. Z cisterien sa voda privádza do južného bazéna cez priesakové zariadenia. Akonáhle sa tam nachádza, prechádza priamo biotopom s vegetáciou, kde sa prirodzene čistí. V prípade potreby je možné v letných mesiacoch pridať filtre na riasy z vody. Aj zo severného bazéna preteká voda cez priesakové zariadenie, pozdĺž biotopov s vegetáciou a do najhlbšieho bodu vodných útvarov v blízkosti námestia. Voda prechádza cez sériu viacvrstvových štruktúr a pohybuje sa v blízkosti námestia. Rozsiahla vodná hladina bazénov znižuje okolitú teplotu až o 3 stupne.

Vodný systém, napájaný výlučne dažďovou vodou, sa skladá z úzkeho kanála na severe, vodných prvkov v blízkosti námestia, veľkého hlavného bazéna a ďalšieho malého vodného prvku na juhu. Mestský dizajn s integrovaným systémom recyklácie vody a priemyselnú obnovu kultového Potdamer Platz navrhol ateliér Studio Dreiseitl, ktorý sa špecializuje na projektovanie ekologickej krajiny a vodohospodárske koncepcie.

Kvalita vody v bazénoch je vynikajúca, tvorí prirodzené životné prostredie v meste. Zároveň spotreba pitnej vody v budovách sa znížila. Od roku 1998 je Potsdamer Platz úspešným príkladom revitalizovaného otvoreného verejného priestoru, v ktorom sa hamonicky prepája mestský život s vodou a prestížnou architektúrou.

Zdielať článok

VIETE VIAC?

Viete niečo, čo by mohlo druhým pomôcť? Máte aktuálnejšie alebo presnejšie poznatky?  Informácie, dokumenty, fotky alebo videá môžete zdielať prostredníctvom kontaktného formulára.   

Video

Správy

Správy

Trnava: Agrolesníctvo je budúcnosť

Trnava je prakticky nechránená stromami a zeleňou pred negatívnymi prejavmi počasia ako sú napríklad extrémne víchrice, búrky, suchá či horúčavy. Dôvodom je najmä spôsob využívania…
Správy

Spolu pre zeleň v Starom Meste

Mestská časť Staré Mesto v Bratislave prináša projekt Zelená pre zeleň s cieľom ozdraviť a skvalitniť životné prostredie zeleňou na verejných priestranstvách. Projekt pozostáva z…

Dokumenty

Dohoda v rámci Rámcovej zmluvy OSN o zmene klímy

Parížska dohoda o zmene klímy

Čistá planéta pre všetkých

Strategická vízia EÚ pre klimaticky neutrálne hospodárstvo

Energia 2020

Stratégia EÚ pre udržateľnú a bezpečnú energetiku

Stratégia adaptácie Slovenskej Republiky na zmenu klímy

Ministerstvo životného prostredia SR

Rámec politík v oblasti klímy a energetiky do 2030

Stratégia EÚ

Užitočné stránky

Global Climate Change

Stránky NASA venované klimatickej zmene

Panel IPCC

Medzivládny panel o zmene klímy

United Nations Climate Change

Stránky OSN venované klimatickej zmene

United Nations Enviroment Programme

Stránky OSN venované životnému prostrediu

EÚ Climate Action

Stránky komisie EÚ venovené klimatickej zmene

Climate Action Europe Network

Európska koálícia neziskového sektora pre oblasť klimatickej zmeny a energetiky