Nemocnica Meander – Amersfoort, NL

Nemocnica Meander – Amersfoort, NL

Nemocnica Meander – Amersfoort, NL

Nová nemocnica v holandskom Amersfoorte bola uvedená do prevádzky v roku 2013. Má rozlohu približne 100 000 m2 a 600 lôžok. Budova je rozdelená do štyroch častí, na pohotovostnú a intenzívnu starostlivosť, ošetrovateľské oddelenia, ambulancie lekárov a psychiatrické centrum. Meandrový park v okolí nemocnice je súčasťou ekologického pásma pozdĺž rieky Eem. K dispozícii sú turistické chodníky, rehabilitačná záhrada, lavičky a mólo na rehabilitáciu pacientov.

Globálne klimatické zmeny spôsobujú extrémne výkyvy počasia. Patria k nim aj silné zrážky, v kratších časových obdobiach. Nasledujúce riešenia pomáhajú chrániť budovy nachádzajúce sa v oblastiach náchylných na povodne a pripraviť ľudí a stavby na možné povodne. Vodotesná konštrukcia a dobre premyslené materiály, vybavenie a infraštruktúra budovy. Zabezpečenie pomocou vodotesných bariér a poklopov. Budovy môžu byť postavené na vyvýšenom teréne alebo navrhnuté tak, aby plávali. Mala by byť zabezpečená bezproblémová komunikácia a regulované informácie pre všetkých vnútri / v blízkosti budovy. Stavby musia byť evakuovateľné. Inžinierske siete majú byť v budovách navrhnuté tak, aby odolali povodni a zároveň nezávislé od sieťovej infraštruktúry. Ďalšími variantami sú dočasné priehrady, zvýšená infraštruktúra a núdzové domy.

Výstavba nemocnice Meander brala do úvahy možnosť povodne. Všetky vitálne funkcie projektu sa nachádzajú vo výške 2,6 m nad zemou. V prípade povodne, môže byť budova bezpečne evakuovaná. Spodné priestory boli navrhnuté s ohľadom na povodňové riziko, krátko po vyčistení je nemocnica opäť schopná prevádzky.

Meander Medisch Centrum

Hoe komt u bij Meander Medisch Centrum?