Mestské mokrade – Londýn, UK

Mestské mokrade – Londýn, UK

Mestské mokrade – Londýn, UK

London Wetland Center – je prírodnou rezerváciou, spravovanou charitatívnou organizáciou Wildfowl and Wetlands Trust. WWT chráni mokrade pre voľne žijúce zvieratá a ľudí. Pracovné tímy centra zachovávajú biotop pre širokú škálu druhov a tým udržiavajú biodiverzitu v oblasti Barnes. Takmer tretina všetkých mokradí bola zničená, organizácia WWT zachraňuje ohrozenú divočinu. Mestská oáza pre voľne žijúce zvieratá a návštevníkov sa nachádza v juhozápadnej časti Londýna, v štvrti Richmond upon Thames.

Londýnska rezervácia mokradí bolo vybudovaná na mieste bývalých nádrží panstva Barn Elms, ktoré vlastnila spoločnosť Thames Water. Štyri betónové nádrže ostali bez využitia, pre výstavbe hlavného vodného okruhu Temže. Sir Peter Scott – zakladateľ organizácie WWT, hľadal v Londýne miesto pre rezerváciu mokradí a zároveň spoločnosť Thames Water plánovala zmysluplne využiť oblasť. Práce na vytvorení Wetland Center trvali 5 rokov, pre verejnosť bolo otvorené v máji r. 2000.

Centrum mokradí bolo navrhnuté tak, aby maximalizovalo možnosti kŕmenia, hniezdenia a rozmnožovania rôznych druhov vodného vtáctva vrátane tých druhov, ktoré sú zriedkavé a ohrozené v južnom Anglicku. Dôraz na rozmanitosť viedol k vytvoreniu radu biotopov, medzi ktoré patrí 14 svetových mokradí pozdĺž západnej strany, ktoré ukazujú biotopy Falklandy, Austrália, tropický bažinový les, Havaj, východná Ázia, Severná Amerika, Škandinávia, Sibír, Špicbergy, Island, Juhozápadná Ázia, Afrika a Južná Amerika. Na východ od tejto oblasti sa nachádzajú jazerá, ktoré priťahujú kačice a vtáky loviace ryby – volavky a kormorány; hlavné jazero a chránená lagúna priťahuje zimujúce kačice. Ďalšími krajinnými prvkami sú 3 udržateľné záhrady, ktoré vytvorili záhradní dizajnéri. V pavilónoch sa konajú rôzne aktivity pre deti a vzdelávacie predstavenia – zóna jazierok, príbehy kačíc a i.

Pred niekoľkými rokmi začal Londýn intenzívne pracovať na prispôsobení sa zmene klímy. Stále častejšie extrémne poveternostné situácie vyvolali potrebu prijať nové opatrenia. V roku 2007 bolo zrušených 150 zápasov vo Wimbledone, kvôli silným dažďom a záplavám spôsobeným riekou Temža. Extrémne horúčavy – roztopenie asfaltu počas teplotnej vlny v roku 2006, sneh a sucho si vyžiadali zvýšenú pozornosť Londýna. Pribúdajúce prejavy klimatických zmien majú veľký vplyv na kvalitu života a zdravie ľudí, zvierat a prírody.

Projekt s rozlohou 42 hektárov, na mieste bývalej vodnej nádrže Barn Elms Waterworks, mal z úlohu vytvorenie londýnskej mokrade, ktorá aktuálne zohráva významnú úlohu v mestskom vodnom systéme a stala sa veľmi dôležitým faktorom v regióne, na zlepšenie biodiverzity. Rezervácia mokradí víta milión návštevníkov ročne. Tí sa stávajú, vidiac jej dôležitosť pre rozvoj prírody, zároveň jej ochrancami.

Zdielať článok

VIETE VIAC?

Viete niečo, čo by mohlo druhým pomôcť? Máte aktuálnejšie alebo presnejšie poznatky?  Informácie, dokumenty, fotky alebo videá môžete zdielať prostredníctvom kontaktného formulára.   

Video

Správy

Správy

Trnava: Agrolesníctvo je budúcnosť

Trnava je prakticky nechránená stromami a zeleňou pred negatívnymi prejavmi počasia ako sú napríklad extrémne víchrice, búrky, suchá či horúčavy. Dôvodom je najmä spôsob využívania…
Správy

Spolu pre zeleň v Starom Meste

Mestská časť Staré Mesto v Bratislave prináša projekt Zelená pre zeleň s cieľom ozdraviť a skvalitniť životné prostredie zeleňou na verejných priestranstvách. Projekt pozostáva z…

Dokumenty

Dohoda v rámci Rámcovej zmluvy OSN o zmene klímy

Parížska dohoda o zmene klímy

Čistá planéta pre všetkých

Strategická vízia EÚ pre klimaticky neutrálne hospodárstvo

Energia 2020

Stratégia EÚ pre udržateľnú a bezpečnú energetiku

Stratégia adaptácie Slovenskej Republiky na zmenu klímy

Ministerstvo životného prostredia SR

Rámec politík v oblasti klímy a energetiky do 2030

Stratégia EÚ

Užitočné stránky

Global Climate Change

Stránky NASA venované klimatickej zmene

Panel IPCC

Medzivládny panel o zmene klímy

United Nations Climate Change

Stránky OSN venované klimatickej zmene

United Nations Enviroment Programme

Stránky OSN venované životnému prostrediu

EÚ Climate Action

Stránky komisie EÚ venovené klimatickej zmene

Climate Action Europe Network

Európska koálícia neziskového sektora pre oblasť klimatickej zmeny a energetiky